Mw. N. Duijzer-Algra

Mw. N. AlgraLogopediste
Stuur een e-mail

 


 
 
 


Beknopte cv

Nynke Algra (1979) is geboren en getogen in Den Helder, waar zij in 1997 haar gymnasiumdiploma
behaalde. Na aansluitend het EH-basisjaar in Amersfoort te hebben gevolgd, studeerde zij
een jaar aan het conservatorium van Amsterdam. Hierna maakte zij de switch naar de logopedie.
Nynke studeerde aan de Hogeschool van Utrecht en haalde haar Bachelor of Health-diploma in
2005.
In datzelfde jaar kon zij als zelfstandige starten bij Logopedisch Centrum Hoofddorp, waar zij tot
op heden werkt en zowel kinderen als volwassenen behandelt. Het jaar daarop kwam zij als
logopedist bij de TUA in dienst. Nynke specialiseerde zich in het begeleiden van beroepssprekers
door het volgen van diverse cursussen en symposia en rondom de behandeling van met name
stemproblematiek. Incidenteel geeft ze cursussen rondom het voorgaan in kerkelijke gemeentes
aan kerkenraden en leiderschapsteams.
Naast haar werk als logopedist is Nynke lid en zakelijk leider van het professionele
blokfluitkwartet Red Rose Four, waarmee zij nationaal en internationaal concerten geeft.