Drs. J. van 't Spijker

Drs. J. van 't SpijkerDocent missiologie en evangelistiek
Stuur een e-mail
 
 
 


 
 


 Functies / lidmaatschappen

- Adviseur van cluster Bezinning en Toerusting van Deputaten Evangelisatie van de CGK
- Adviseur Deputaten Buitenlandse Zending CGK
- Vertegenwoordiger van de TUA in stichting Promise (Foundation for the Promoting of Reformed Missiology and Ecumenics), met als functie treasurer 
 

 Publicaties

- Recensie van: Michael W. Goheen, Introducing Christian Mission Today: Scripture, History and Issues (Downers Grove: InterVarsityPress, 2014), Theologia Reformata 59/1 (2016), 82-83.
- ‘De troonrede van Jezus – preek voor Hemelvaartsdag’ (n.a.v. Hand. 1:9), Uit de Levensbron 85/4 (2016), 128.
- ‘Waar het Woord is, is een weg’, De Wekker 125/9, 29 april 2016, 16.
- Het lichaam van de zoekende Heiland, De Wekker 125/13, 24 juni 2016, 6.
- ‘Gods werk en onze acta. Gods heilsplan en de zending in het boek Handelingen’, in: G.C. den Hertog e.a. (eds.), Acta. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. T.M. Hofman als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (Heerenveen: Groen, 2015), 184-196.
- ‘God doet het wel!’ Meditatie over Psalm 72:12, De Wekker 124/3 (30 januari 2015), 3.
- ‘Samen met alle heiligen… Enkele gedachten over de wereldwijde kerk met het oog op ons geloof vandaag’, Ambtelijk Contact (Maandblad ten dienste van ouderlingen en diakenen van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland), 54/2 (februari 2015), 596.
- ‘Getuigen van wat God doet’, Kerkblad voor het Noorden (12 maart 2015), 4.
- ‘Geloof… Een persoonlijke cri de coeur’, in: TUA INzicht (Studentenmagazine Theologische Universiteit Apeldoorn), 19/2 (2015), 4.
- ‘Studeren en oefenen. Het evangelie vertellen, vertalen en vertolken’, in: Doorgeven (Informatie over zending, evangelisatie en diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland), 22/3 (juni 2015), 28.
- ‘Eenheid – omwille van het missionaire getuigenis’, in: TUA INzicht (Studentenmagazine Theologische Universiteit Apeldoorn), 19/3 (2015), 4.
- ‘De heiligheid van de kerk – sta-in-de-weg of stimulans voor haar missionaire taak?’, in: G.C. den Hertog e.a. (eds.), Triniteit en kerk, Fs. A. Baars (Heerenveen: Jongbloed, 2014), 185-198.
- ‘Is Jezus (wel) de enige weg…?’, Ambtelijk Contact 53/1 (januari 2014), 333.
- ‘Welke Bijbel leest uw buurman…? Enkele gedachten over het missionaire van de kerk’, Kerkblad voor het Noorden 62/17 (24 april 2014), 3.
- ‘Wat leest uw buurman in uw leven…? Enkele gedachten over het missionaire van de kerk’, Kerkblad voor het Noorden 62/18 (1 mei 2014), 3.
- ‘Blijdschap als missionair getuigenis’, in: A. Baars & G.C. den Hertog (red.), Verheugd in God. Theologische opstellen over Bijbel en vreugde, vroeger en nu, Apeldoorn 2013, 75-90.
- ‘Being the church in a post-Christian culture’, in: Lux Mundi 31 (March 2013), 24-27.
- 'Wie wordt er eigenlijk geholpen? Enkele gedachten uit de praktijk van het helpen', in: Kerkblad voor het Noorden 61/5 (1 februari 2013) 1.
- ‘Zendingsgemeenten … en de katholiciteit van de kerk’, in: De Wekker 122/8 (12 april 2013) 13.
- ‘Blijdschap die aan het denken zet …’. In: De Wekker 122/14 (5 juli 2013) 6.
- ‘Vreemdelingen en bijwoners. Kerk-zijn in een post-christendom cultuur’ in: G.C. den Hertog en H.G.L. Peels (red.), Vreemdelingen en bijwoners. Opstellen rond een urgent theologisch thema, Apeldoorn 2012, 181-200.
- ‘Gezonden onder de mensen: Johannes Rebman’ (n.a.v. Steven Paas, Johannes Rebmann. A Servant of God in Africa before the Rise of Western Colonialism), De Wekker 121.5 (2 maart 2012) 17.
- ‘Missionaire element ontbreekt niet in gereformeerde theologie’, Reformatorisch Dagblad 28 maart 2012.
- ‘Heeft het wel zin - over verkiezing en evangelisatie’, Ambtelijk Contact, maandblad ten dienste van ouderlingen en diakenen van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, april 2011, nr. 4.
- ‘Doen we aan zending … of zijn we “zending”, De Wekker, jaargang 120, 8 juli 2011.
- ‘“Door de Gezondene gezonden” - Versteegs visie op de missionaire opdracht van de kerk’, in: G.C. den Hertog & T.M. Hofman, Aspecten van het werk van J.P. Versteeg, Apeldoorn 2010, 69-90.