Studie-adviseur

studieadviseur

De studie-adviseur heeft de volgende taken:
1. het informeren van (aankomende) studenten aangaande de mogelijkheden van de studie in Apeldoorn (eisen, instroomprogramma's, deficiŽnties);
2. het adviseren aan de examencommissie inzake het toelaten van studenten en het verlenen van vrijstellingen;
3. het signaleren van moeilijkheden van onderwijskundige aard en het (doen) oplossen daarvan;
4. het bijstaan van studenten in zaken van studiebegeleiding en studiefinanciering.

Onze studie-adviseur is mw. J.W. van der Zande-de Roo, tel. 055 577 57 09 of stuur een mail.