Alumni

De TUA onderhoudt een nauw contact met zijn afgestudeerden. In de studentenadministratie worden hun gegevens zo goed mogelijk bijgehouden.
Voor veel officiŽle bijeenkomsten, symposia en andere openbare activiteiten aan de universiteit worden aan alumni persoonlijke uitnodigingen gestuurd. Daarom wordt het op prijs gesteld dat het secretariaat (ook na de studie) op de hoogte wordt gehouden van o.a. de adreswijzigingen.

Alumnidagen
Eens in de paar jaar organiseert de TUA de zogenaamde terugkomdagen voor alumni en predikanten van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Gedurende een aantal dagen wordt aan hen door de hoogleraren van de TUA colleges gegeven vanuit de verschillende vakgebieden. Daarnaast is er veel ruimte voor onderlinge gesprekken, uitwisseling van ervaring en ook gezelligheid. Het blijkt ons steeds weer dat deze dagen in een behoefte voorzien.

PEP-cursussen
Samen met de TUK organiseert de TUA zogenaamde PEP-cursussen (Permanente Educatie Predikanten) voor de predikanten van de Christelijke Gereformeerde Kerken en Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Elk jaar worden minimaal twee cursussen van meerdere dagen aangeboden, steeds op een ander vakgebied. Om het jaar wordt een serie cursusdagen verzorgd door een hoogleraar van de TUA. Voor dit post-academisch onderwijs bestaat veel belangstelling.
 
Informatievoorziening
Via de digitale nieuwsbrief worden de alumni op de hoogte gehouden van en uitgenodigd voor relevante activiteiten aan de TUA of mede door de TUA georganiseerd.