College van docenten

Universitair docenten
Docent (Nederlandse) kerkgeschiedenis
Drs. Haarsma
Docent filosofie en methodologie
Drs. Heystek
Docent psychologie
Mw. drs. Oosterhuis-den Otter
Docent Grieks en Latijn
Dr. Van Pelt
                                  Dr. J.W. van Pelt
                                  Docent poimeniek
Drs. Van 't Spijker
                                  Drs. J. van 't Spijker
                                  Docent missiologie en evangelistiek
                                  Dr. D.J. Steensma
                                  Docent ethiek
                                 H. de Waard, MA
                                 Docent oudtestamentisch Hebreeuws en bijbels Aramees
 
Vaste gastdocent
Wijma
                         H. Wijma
                         Docent persoonlijke en praktische vorming
 

Zie voor een omschrijving van de taken van het college van docenten het volgende document:

 
Overige medewerkers

Mw. Algra
                                Mw. N. Duijzer-Algra
                                Logopedist

Geassocieerd onderzoeker

                               Dr. A. Versluis
                               Geassocieerd onderzoeker Oude Testament

Wetenschappelijk medewerker 

                                                 
Wetenschappelijk medewerker Praktische Theologie