College van docenten

Universitair docenten
Docent (Nederlandse) kerkgeschiedenis
Mw. dr. Drint
Docent oudtestamentisch Hebreeuws en bijbels Aramees
Drs. Haarsma
Docent filosofie en methodologie
Drs. Heystek
Docent psychologie
Drs. Mulder
Docent juda´ca en Nieuwe Testament
Mw. drs. Oosterhuis-den Otter
Docent Grieks
Dr. Van Pelt
                    Dr. J.W. van Pelt
                    Docent catechetiek en diakoniek
Drs. Van 't Spijker
                    Drs. J. van 't Spijker
                    Docent missiologie en evangelistiek
 
Vaste gastdocenten
Docent Nieuwe Testament
Wijma
Docent persoonlijke en praktische vorming
 

Zie voor een omschrijving van de taken van het college van docenten het volgende document:

 
Overige medewerkers

Mw. Algra
                Mw. N. Duijzer-Algra
                Logopedist

Geassocieerd onderzoeker

               Dr. A. Versluis
               Geassocieerd onderzoeker Oude Testament

Wetenschappelijk medewerkers
Wetenschappelijk medewerkers
Wetenschappelijk medewerker Praktische Theologie
N.C. Smits, MA
Wetenschappelijk medewerker Systematische vakken
H. de Waard, MA
Wetenschappelijk medewerker Oude Testament