Studenten

Tijdens collegeHoewel de TUA in de eerste plaats zorg draagt voor de opleiding van studenten die predikant willen worden in de Christelijke Gereformeerde Kerken, is de achtergrond van de studenten heel verschillend. Er zijn naast de CGK-studenten ook studenten uit o.a. de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Protestantse Kerk in Nederland, de Gereformeerde Gemeente en de Baptistengemeente. Je ontmoet als student mensen uit andere kerkgenootschappen, wat heel leerzaam is. Je krijgt oog voor de overeenkomsten en de verschillen, de problemen die elders spelen en voor het gemeenschappelijke van alle kerken. De diversiteit is ook te zien in het doel dat iedere student met zijn studie voor ogen staat. De een wil graag predikant worden terwijl de ander de zending in wil. Er zijn er die godsdienstleraar willen worden of jongerenwerker. Weer anderen hopen terecht te komen bij een christelijke organisatie of bij een bedrijf.

Eenheid
Hoe verschillend de achtergrond en het doel van elke student ook is, tijdens de studie is iedereen bezig met hetzelfde: thuisraken in de theologie. Leren met alle beschikbare hulpmiddelen Gods Woord zo goed mogelijk te lezen, te begrijpen en uit te leggen en vervolgens toe te passen. Allemaal geloven wij dat de HEER heeft gesproken in Zijn Woord, dat Hij de kerk leidt door Zijn Geest en daarbij mensen inzet.
 
Taken onder studenten
De pretor
De pretor treedt in voorkomende gevallen op als vertegenwoordiger van de studenten en regelt o.a. de preekbeurten voor de admissiale studenten met preekconsent. Het pretoraat wisselt elk jaar, in december. De benoeming wordt gedaan door het coho uit de admissiale studenten uit bij voorkeur het vierde studiejaar. De pretor beschikt over de nodige documentatie waarin zijn werkzaamheden omschreven zijn.

De jaarvertegenwoordiger
Elk studiejaar wijst een vertegenwoordiger aan die als contactpersoon dienst doet richting hoogleraren, docenten, secretariaat e.d. Hij/zij verzamelt materiaal dat op colleges is uitgereikt, voor hen die afwezig zijn en maakt deel uit van de SAR.

De ochtendwijding
Het is een oude en mooie gewoonte om samen als universiteitgemeenschap iedere nieuwe collegeweek te beginnen met een ‘ochtendwijding’, dinsdagmorgen om 11.00 uur. Deze opening van de studieweek wordt verzorgd door studenten van de TUA.