Onderzoek

Het onderzoek is, naast het onderwijs, een van de primaire taken aan onze universiteit en heeft als zodanig zelfstandige betekenis. Tegelijk is er een nauwe relatie tussen onderwijs en onderzoek: het onderwijs stimuleert tot verdergaand onderzoek, onderzoek komt het onderwijs ten goede. Op deze wijze staat ook het onderzoek in dienst van de opleiding tot de prediking van het evangelie.
 
Op deze pagina's treft u meer informatie aan over de lopende onderzoeksprogramma's in het kader van de Commissie Wetenschapsbeoefening TUK-TUA en over proefschriften en scripties die aan onze universiteit geschreven werden.