Beste studentoordeel NSE

25 Juni 2012

Ook dit jaar hebben studenten van de TUA weer meegedaan aan de Nationale Studenten Enquête (NSE), een grootschalig onderzoek onder Nederlandse hbo’s en universiteiten. Met dankbaarheid mogen we melden dat we van alle onderzochte onderwijsinstellingen het beste scoorden met een ‘algemeen studentoordeel’ van 4,5 op een schaal van 1 tot 5.

Een heel mooi resultaat, te meer daar dit tot stand kwam op basis van een hoog deelnamepercentage onder onze studenten: 60% vulde de enquête in, tegen 31,2% landelijk.
Op bijna alle onderzochte onderdelen scoorde de TUA zelfs nog iets beter dan vorig jaar. Binnen de resultaten bevonden de hoogste scores zich op de onderdelen inhoud van de opleiding, algemene vaardigheden, docenten, informatievoorziening, informatiepunt, studierooster en studiebegeleiding. Punt van aandacht is de digitale leeromgeving, die met een score van ruim 3 duidelijk minder gewaardeerd werd dan landelijk, waar de score op 3,68 ligt. Juist op dit punt zijn we de afgelopen tijd bezig geweest met het inrichten en in gebruik nemen van Trajectplanner. Overige punten waarop we minder scoren dan het landelijk gemiddelde zijn de sportvoorziening op de instelling, de horecavoorziening in de studiestad en het cultureel aanbod van de studiestad. Op twee punten vertoonde de TUA een zeer duidelijke groei ten opzichte van vorig jaar: de aansluiting van de stages bij het overige onderwijs en de algemene vaardigheid ‘samenwerken met anderen’.

« Nieuwsarchief