Regeling collegegeld

De collegegeldregeling 2013-2014 treft u aan in onderstaand document. 
 
Voor het komende studiejaar 2014-2015 geldt de volgende regeling:
http://www.webkey7.nl/tua/images2/beslisboom_inzake_collegegeld_2014-2015.pdf beslisboom_inzake_collegegeld_2014-2015.pdf