Uitlenen

U leent boeken door ze in de catalogus op te zoeken en uit de kast te halen en de uitleen aan de balie te laten registreren. Voor het lenen van boeken heeft u een lenerspas nodig.

Lenerspas

De collegekaart is voor studenten van de TUA tegelijk bibliotheekpas. Studenten die in deeltijd studeren of die afstuderen, kunnen een gewone lenerspas aanvragen.
Externe gebruikers dienen een geldig legitimatiebewijs te tonen bij het aanvragen van een lenerspas.
Er zijn vooralsnog geen kosten verbonden aan de lenerspas.
Een vervangend exemplaar kost € 5,00. Het is raadzaam verlies of diefstal aan de bibliotheek te melden en de lenerspas te laten blokkeren.
Adreswijzigingen kunnen doorgegeven worden aan de balie of via de e-mail. Studenten van de TUA hoeven dit niet te doen.

Lenen

Boeken en brochures worden voor een periode van 4 weken uitgeleend. Niet uitleenbare materialen kunnen 1 dag ter inzage gebruikt worden (tentamenboeken, tijdschriften, naslagwerken) en moeten dezelfde dag teruggebracht worden.
N.B.! Laat een (tentamen)boek ook voor 1 dag registreren. Dit voorkomt dat er naar het boek gezocht wordt.
De lener dient zelf de uiterste uitleendatum bij te houden! Bij te laat terugbrengen worden kosten in rekening gebracht.
De uitleentermijn kan maximaal 10 keer verlengd worden, mits de documenten niet gereserveerd zijn voor een andere lener.
Het aantal boeken dat geleend mag worden is gelimiteerd. Studenten en docenten van de TUA mogen maximaal 35 boeken in bezit hebben, promovendi met een contract verbonden aan de TUA maximaal 50 en anderen maximaal 15 boeken.

Verlengen
Het verlengen van de uitleentermijn kan via de catalogus. Klik links op de knop “Mijn gegevens/verlengen”
Boeken die door een andere lener gereserveerd zijn, kunnen niet verlengd worden.
Wat betreft de uitleentermijn van boeken die van elders worden geleend is de bibliotheek gebonden aan de voorwaarden die de uitlenende bibliotheek stelt.
Verlengen van deze boeken moet altijd via de TUA-bibliotheek gebeuren.

Terugbrengen
De lener dient zelf de uiterste uitleendatum bij te houden. Het is binnen het huidige systeem niet mogelijk voorafgaand aan deze datum een herinnering tot terugbrengen te sturen.
Na het verstrijken van de uitleentermijn is de lener een bedrag van € 0,25 per week per boek verschuldigd, ingaande de tweede dag na de uitleentermijn.
De lener ontvangt een aanmaning wanneer het geleende niet op tijd is teruggebracht of verlengd. Na de 3e aanmaning wordt de lenerspas geblokkeerd en wordt de lener van lenen, verlengen en reserveren uitgesloten. Wanneer de boeken na de laatste aanmaning nog niet ingeleverd zijn, wordt een rekening gestuurd voor de vervangingswaarde, boete en administratiekosten. Na inleveren van de uitgeleende boeken en betaling van de boetes wordt de blokkade opgeheven.
De lenerspas wordt ook geblokkeerd wanneer het boetebedrag te hoog opgelopen is.

Reserveren
Wanneer een boek is uitgeleend, is het mogelijk te reserveren. Dit kan door de lener zelf gedaan worden via de catalogus. Klik hiervoor in het scherm van de betreffende titelbeschrijving op de knop “Reserveren”.
Zodra het gereserveerde klaarligt, ontvangt de lener een bericht per e-mail of per post.
Het  boek blijft gedurende 10 openingsdagen voor de aanvrager bij de balie liggen.
Is de lener in het bezit van een gereserveerd boek, dan ontvangt hij direct na het verstrijken van de uitleentermijn een schriftelijk verzoek om het boek zo spoedig mogelijk in te leveren.
Boeken die in de bibliotheek beschikbaar zijn en materiaal dat niet uitleenbaar is, zijn niet te reserveren.
Het is mogelijk om boeken en artikelen die niet in de TUA-bibliotheek aanwezig zijn, bij een andere bibliotheek te lenen via het Interbibliothecair leenverkeer (IBL)