Interbibliothecair leenverkeer

Het is mogelijk om boeken en artikelen die niet in de TUA-bibliotheek aanwezig zijn, bij een andere bibliotheek te lenen via het Interbibliothecair leenverkeer (IBL). Hieraan zijn kosten verbonden.

Aanvragen kunnen ingediend worden aan de balie van de bibliotheek. Hiervoor dient het aanvraagformulier zo volledig mogelijk ingevuld te worden en ingeleverd bij de balie.
http://www.webkey7.nl/tua/images2/formulier_ibl_aanvraag.pdf formulier_ibl_aanvraag.pdf

De lener ontvangt schriftelijk bericht als het aangevraagde materiaal voor hem beschikbaar is. Een aangevraagd boek blijft gedurende vijf openingsdagen in de bibliotheek gereedliggen. Wordt het boek niet binnen deze termijn opgehaald dan gaat het terug naar de eigenaar. De kosten voor de aanvraag worden in zo’n geval wel in rekening gebracht.
 
N.B.
Boeken worden niet opgestuurd.
Aangevraagd materiaal mag alleen voor privé-studie gebruikt worden!
Bij het afhalen van het materiaal dient de lener de kosten te betalen.
Verlengen en terugbrengen van het materiaal moet altijd via de TUA-bibliotheek gebeuren.
 
Informatie over de gehanteerde tarieven: http://www.webkey7.nl/tua/images2/tarieven_ibl.pdf tarieven_ibl.pdf