Digitale bestanden

Bij het zoeken in digitale bronnen kan Eerste hulp bij e-onderzoek een goede gids zijn.  

Voor het zoeken naar wetenschappelijke artikelen en andere bronnen kunt u o.a. terecht in onderstaande databases:

ATLA Religion Database with ATLASerials  (alleen binnen de TUA te raadplegen) 
Bibliografisch bestand met full-text artikelen uit tijdschriften en monografieŽn op het gebied van godsdienstwetenschappen, theologie en talrijke voor theologie relevante (onderdelen van) andere wetenschappen.
 
BibleWorks 9.0 (alleen binnen de TUA te raadplegen)
Bevat de tekst van de bijbel in de oorspronkelijke talen inclusief variant-teksten, een groot aantal oude en moderne vertalingen en bijbehorende woordenboeken en andere naslagwerken.
 
BiblicalStudies.org.uk                                
Volledige artikelen en contents van een groot aantal tijdschriften en verzamelbundels.
 
Bronnenarchief Nadere Reformatie (zie ook Pietas) 
Digitale versie van boeken die vanaf het einde van de zestiende eeuw verschenen om de vroomheid van Nederlandse gereformeerde mensen en hun maatschappij te bevorderen.
 
Calvin-GenŤve 16e eeuw (DROZ)
Bronnen, publicaties, en bibliografieŽn van en over Calvijn en andere reformatoren uit het GenŤve van de 16e eeuw.
O.a. Calvini Opera in de uitgave van DROZ.
 
Gedigitaliseerde, originele teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften, uit de collecties van diverse wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen.
Uit de TUA-bibliotheek is een collectie brochures 'Het protestantse debat in druk (1850-1940)' opgenomen.
 
Digibron       
Digitaal kenniscentrum voor de gereformeerde gezindte . Bestand met ruim 1.000.000 artikelen uit periodieken, kranten, brochures en tal van andere publicaties.
 
Early Dutch Books Online    
Full-text bronnenmateriaal geeft toegang tot meer dan twee miljoen bladzijden in 10.000 boeken uit het Nederlandse taalgebied uit de periode 1781-1800. O.a. liedbundels, politieke teksten en vwetenschappelijke verhandelingen uit de 18e eeuw.
 
Google Scholar      
Index op meer dan 50 miljoen tijdschriftartikelen en boeken in alle vakgebieden.
 
Index Theologicus (voorheen Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie) 
Dit bestand wordt toegankelijk gemaakt door de Universiteitsbibliotheek TŁbingen en bevat beschrijvingen van artikelen uit meer dan 600 tijdschriften, Festschriften en congresbundels.
 
Pietas (zie ook Bronnenarchief Nadere Reformatie)  
Bibliografie van de Nederlandse gereformeerde vroomheidsliteratuur uit de 17e en 18e eeuw.
 
Digitale bronnen en documenten op het gebied van theologie en filosofie uit de periode van eind 15e tot begin 18e eeuw, toegankelijk gemaakt door verschillende digitale bibliotheken in Europa en Noord-Amerika. De PRDL is een onafhankelijk wetenschappelijk project uitgaande van het H. Henry Meeter Center for Calvin Studies van het Calvin College en het Calvin Theological Seminary.