Proefschriften

Hieronder vindt u de proefschriften van de Theologische Universiteit Apeldoorn.
Andere proefschriften kunt u vinden op de Nationale proefschriftensite NARCIS.
 
- 22 november 2017 Spies, P.D., De classis van Tiel. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen (promotores: prof. dr. H.J. Selderhuis, prof. dr. E.A. de Boer)
- 14 december 2016 C.T. de Groot, Erasmus Sarcerius’ Pastorale (1559) en de vorming van predikanten in de zestiende eeuw (promotor: prof. dr. H.J. Selderhuis) 
- 5 maart 2015 D. Timmerman, Heinrich Bullinger on prophecy and the prophetic office (1523-1538) (promotores: H.J. Selderhuis, A. Mühling)
- 24 oktober 2014 G. van Dijk,  Het concrete is het wezenlijke : het denken van A. Janse van Biggekerke (1890-1960) (promotores: J.W. Maris, G. Harinck)
- 4 maart 2014 M. Golverdingen,  Vernieuwing en verwarring : de Gereformeerde Gemeenten 1946-1950 (promotores: H.J. Selderhuis, G.C. den Hertog)   
- 20 december 2013 S.H. Kim,  Providentiae divinae pars & evangelii materia (promotor: H.J. Selderhuis)
- 18 september 2013 S.J. Cho, Trinitarische theologie bij Guilielmus Bucanus ((†1603) (promotor: J.W. Maris)
- 17 december 2012 J.K. Kim, Die reformatorische Amtslehre bei Melanchthon in seinen späteren Werken und im Vergleich mit Luther und Calvin (promotor: H.J. Selderhuis)
- 8 juni 2011 M.C. Mulder, Israël in Romeinen 10 : intertextuele en theologische analyse van de oudtestamentische citaten in Romeinen 9:30-10:21 (promotores: T.M. Hofman, O. Hofius)
- 20 april 2011 A. Huijgen, Divine accommodation in John Calvin's theology. Analysis and assessment (promotores: J.W. Maris, G.C. den Hertog, C. van der Kooi)
- 29 maart 2011 M.J. Kater, Kom en zie II. De pre-existentie van de Zoon belicht vanuit de existentie van Jezus, de Christus (promotores J.W. Maris, G.C. den Hertog, B. Kamphuis)
- 4 december 2009 F.A.V. Harms, In God’s custody. The church, a history of divine protection (promoter H.J. Selderhuis)
- 29 oktober 2009 J. Van Vliet, Children of God. The  the Imago Dei in John Calvin and his context (promotores H.J. Selderhuis, A.N.S. Lane)
- 27 november 2008 G. Schaap, Franciscus Ridderus (1620-1683). Een onderzoek naar zijn theologie, bronnen en plaats in de Nadere Reformatie (promotores H.J. Selderhuis, A. de Reuver)
- 29 oktober 2008 G. Jacob, The motif of stranger in Calvin’s old testament commentaries (promotores H.J. Selderhuis, J.W. Hofmeyr, A.C.  Neele)
- 27 juni 2008 W.A. den Boer, Duplex amor Dei. Contextuele karakteristiek van de theologie van Jacobus Arminius (1559-1609) (promotores H.J. Selderhuis, D.W. Sinnema)
- 13 december 2007 Th. Scheiber, Lots Enkel. Israels Verhältnis zu Moab und Ammon im Alten Testament (promotores H.G.L. Peels, C. Houtman)
- 25 oktober 2004 A. Baars, Om Gods verhevenheid en Zijn nabijheid. De Drie-eenheid bij Calvijn (promotores J.W. Maris, B. Kamphuis)
- 23 januari 2004 J. Dekker, De rotsvaste fundering van Sion. Een exegetisch onderzoek naar het Sionswoord van Jesaja 28,16 (promotoren H.G.L. Peels, W.A.M. Beuken)
- 18 juni 2002 D.-W. Hwang, Het mystieke lichaam van Christus. De ecclesiologie van Martin Bucer en Johannes Calvijn (pormotores W. van ’t Spijker, H.J. Selderhuis)
- 5 februari 2002 S.Y. Lee, Grace and power in pentecostal and charismatic theology (promoter J.W. Maris)
- 5 juni 1997 T.M. Hofman Eenich Achterdenken. Spanning tussen kerk en staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620 (promotores W. van ’t Spijker, O.J. de Jong)
- 4 september 1996 Y-B. Choi De verhouding tussen pneumatologie en christologie bij Martin Bucer en Johannes Calvijn (promotores W. van ’t Spijker, J.W. Maris)
- 26 mei 1995 D.J. Steensma, Ouders en kinderen. Een theologisch-ethische bezinning (promotor W.H. Velema)
- 16 juni 1994 W. Janse, Albert Hardenberg als Theologe. Profil eines Bucer-Schülers (+1574) (promotores W. van ’t Spijker, W.H. Neuser)
- 21 januari 1994 H.J. Selderhuis, Huwelijk en echtscheiding bij Martin Bucer (promotor W. van ’t Spijker)
- 11 juni 1992 J.W. Maris, Geloof en ervaring. Van Wesley tot de pinksterbeweging (promotor J. van Genderen)