Vrouwenactie Bibliotheek Theologische Universiteit

Logo Vrouwencomité
In 1957 is een initiatief genomen om voor de bibliotheek van wat toen nog Theologische School van de CGK heette geld in te zamelen, zodat er boeken aangeschaft konden worden. Ds. C. van der Zaal werd gevraagd om hier iets aan te doen. Hij schakelde zijn vrouw in, die samen met mw. De Ridder, mw. Den Braber en mw. Floor een busjesactie organiseerde. Dit bleek zo’n succes dat het Vrouwencomité nog steeds bestaat en zich nu al ruim 50 jaar actief inzet met het inzamelen van geld.
Jaarlijks wordt de opbrengst door een van de leden van het Comité overhandigd aan de bibliothecaris. Deze opbrengsten zijn de belangrijkste inkomsten om de aanschaf van boeken en tijdschriften te bekostigen. Daarnaast leveren zij tot op heden ook een grote bijdrage aan de accommodatie van de bibliotheek. In het verleden is op deze manier o.a. de inrichting van de studiezaal bekostigd en is een micro-reader-printer aangeschaft.
 
Foto dames Vrouwencomité
 
Het Vrouwencomité bestaat uit:
Mw. J.E. Buijs-ter Maten (voorzitter)
Mw. W.T.A. van Pelt-Snijders (secretaris)
Mw. A.M. Huijgen-van der Groep (penningmeester)
Mw. C.E. Baan-Rijksen
Mw. F. den Braber-Maaswinkel
Mw. C. Otter- van den Bosch
Mw. G. Sok-Uitslag
 
Voor meer informatie: stuur een e-mail naar het Vrouwencomité. 
Giften kunt u overmaken naar bankrekekeningnummer 47.06.98.322 t.n.v. Vrouwenactie BTU, Nieuw Amsterdam.