Studentencantorij

Omdat een kerkelijke universitaire instelling natuurlijk niet zonder cantorij kan, is deze in het cursusjaar 2010-2011 weer opgericht. Met een groep enthousiaste zangers (iedereen die van zingen houdt, is welkom!) wordt wekelijks gerepeteerd onder leiding van een van de studenten, Wouter Beinema.
Het repertoire wordt bewust zo breed mogelijk gehouden. Mensen uit de TUA-gemeenschap komen er ter ontspanning, maar ook ter inspanning. Dat betekent dat er zowel klassieke als moderne muziek gezongen wordt, met alle mogelijke stijlen die daartussen liggen, denk bijvoorbeeld aan gregoriaanse zang of negro-spirituals.
Bij bijzondere gelegenheden aan de TUA zorgt de cantorij voor een muzikale bijdrage, zoals bij de integratiecolleges of de Open Dag. Ook heeft de cantorij, in samenwerking met het Vocaal Theologen Ensemble, een lamentatieconcert georganiseerd en uitgevoerd.

Foto: De TUA-cantorij tijdens de openingsbijeenkomst van de TUA-dag op 13 mei 2011.