Onderzoeksprogramma's

De nauwe samenwerking tussen de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Theologische Universiteit Kampen op het terrein van het onderzoek krijgt concreet gestalte in het gemeenschappelijke onderzoeksprogramma.
  
Het onderzoek is, naast het onderwijs, een van de primaire taken aan onze universiteit en heeft als zodanig zelfstandige betekenis. Tegelijk is er een nauwe relatie tussen onderwijs en onderzoek: het onderwijs stimuleert tot verdergaand onderzoek, onderzoek komt het onderwijs ten goede. Op deze wijze staat ook het onderzoek in dienst van de opleiding tot de prediking van het evangelie.
 
Op 31 december 2011 eindigden de onderzoeksprogramma’s die van 2006 t/m 2011 gelopen hebben. In totaal waren er vier programma’s, die langs de lijnen van de theologische disciplines waren opgezet: Bijbelwetenschappen, Systematische theologie, Kerkgeschiedenis en kerkrecht en Praktische theologie.

Onderzoeksprogramma's 2012-2017
In 2012 is een nieuw onderzoeksprogramma van de grond gekomen. Hierbinnen participeren drie interdisciplinaire onderzoeksgroepen met elk een eigen programma voor 2012-2017:
- Biblical Exegesis and Theology (BEST): Who Is Like You Among the Gods? The One and Three in a Pluralistic Context.
- Early Modern Reformed Theology (EMRT): Early Modern Reformed Theology.
- Reformed Traditions in Secular Europe (RTSE): Reformed Traditions in Secular Europe. 
 
De leiders van de drie onderzoeksgroepen komen samen in de commissie wetenschapsbeleid (CWB). De samenstelling van de CWB is als volgt:
- Prof. dr. H.G.L. Peels, programmaleider BEST.
- Prof. dr. F. van der Pol, programmaleider EMRT.
- Prof. dr. S. Paas, programmaleider RTSE.
 

Informatie over de opzet van de programma's:
 
- Biblical Exegesis and Systematic Theology (BEST)
- Early Modern Reformed Theology (EMRT)
- Reformed Traditions in Secular Europe (RTSE)
Overig
Voor het individuele onderzoek van de wetenschappelijke staf aan de TUA zie men onder organisatie het werk van de hoogleraren en docenten.