Bachelorscripties

 
Jaar
Scriptie
Auteur
Samenvatting
2017 De vreze des Heeren dat is wijsheid. Een onderzoek naar de plaats en betekenis van de vreze des Heeren in de wijsheidsliteratuur Berge, J.C.A. van den http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/berge_jca_van_den.pdf berge_jca_van_den.pdf
2017 Jozef in het licht van Jezus Christus.
Een homiletisch - vergelijkend onderzoek naar de Christusprediking vanuit de geschiedenis van Jozef (Gen. 37 en 39-50), aan de hand van preken uit de prekenserie Uit de Levensbron in het licht van enkele hedendaagse visies (Bos, Greidanus en Keller)

Bulten, J.R. http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/bulten_jr.pdf bulten_jr.pdf
2017 Verbannen om dichtbij te zijn. Een cultische doordenking van satisfactio vicaria vanuit Leviticus 16 Dekker, P.D. http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/dekker_pd.pdf dekker_pd.pdf
2017 Reacties op Hauers Duits-Germaanse religie Groenendijk-Merken, S.A.J. http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/groenendijk-merkens_saj.pdf groenendijk-merkens_saj.pdf
2017 Het rijsken wil al vroegh gebogen zijn Hazeleger, F. http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/hazeleger_f.pdf hazeleger_f.pdf
2017 Een zoektocht naar ideeŽn over verzoening in Luthers uitleg van het offer Hek, W.P. de http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/hek_wp_de.pdf hek_wp_de.pdf
2017 De breuk tussen Van Lingen en Kuyper in de aanloop naar 1892 Hoogstede, J.J. http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/hoogstede_jj.pdf hoogstede_jj.pdf
2017 Jezus, een farizeeŽr? Een onderzoek naar de verhouding van Jezus tot de farizeeŽn toegespitst op het thema reinheid aan de hand van een exegetische studie van Marc. 7,1-23 Koning, H. de http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/koning_h_de.pdf koning_h_de.pdf

2017 Wie zorgt er voor mijn ziel? Een onderzoek naar pastorale zorg voor gemeenteleden die gedetineerd raakten Kranenburg-Abbring, T.A. van  http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/kranenburg-abbring_ta_van.pdf kranenburg-abbring_ta_van.pdf
2017 De opkomst, aard en relevantie van het moderne Bijbelwetenschappelijk onderzoek naar intertekstuele verbindingen binnen het Oude Testament Meijer, E. http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/meijer_e.pdf meijer_e.pdf
2017

Oorlog in de hemel. Een kritische waardering van de Trinitarian Warfare Theodicy van Gregory A. Boyd binnen een gereformeerde visie op het probleem van het lijden

Rossum, J.P. van http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/rossum_jp_van.pdf rossum_jp_van.pdf
2017 Kerk & ballingschap. Een onderzoek naar wat de kerk in Nederland kan leren van het gebruik van het begrip ballingschap in de missionaire ecclesiologie van Wim Dekker en Stefan Paas en voor haar missionaire houding in de huidige samenleving
Velde, W.J. van de http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/velde_wj_van_de.pdf velde_wj_van_de.pdf

2017 De kerk aan de Achterstraat. De geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde kerk van Woerden 1893-1986 Veuger, A. http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/veuger_a.pdf veuger_a.pdf

2017 Nicodemus de deur gewezen. Een exegetisch onderzoek naar de betekenis van wedergeboren worden bij de apostel Johannes Vliet, D.J. van http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/vliet_dj_van.pdf vliet_dj_van.pdf
2017 De weg naar een nieuwe koning. Een vergelijkend onderzoek naar de troonopvolgingsgeschiedenis van David Vuuren, F.T. van http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/vuuren_ft_van.pdf vuuren_ft_van.pdf
2017 De Vrijmaking: de Vereniging gevonnist? Zwart, J.H. http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/zwart_jh.pdf zwart_jh.pdf