Bachelorscripties

 
Jaar
Scriptie
Auteur
Samenvatting
2016 Zaaien vanuit een schip Abbema, H.J. van http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/abbema_hj_van.pdf abbema_hj_van.pdf
2016 In de branding van de Filistijnen. De invloed van de Filistijnen op de politieke situatie van de Israëlieten van ca. 1200 tot 587 v.C. Bruijne, D. de http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/bruijne_d_de.pdf bruijne_d_de.pdf
2016 Preken over zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus Elst, A. van http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/elst_a_van.pdf elst_a_van.pdf
2016 ‘Bij die Kerk wenschen wij te blijven tot in eeuwigheid...’       Gent, W.J. van http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/gent_wj_van.pdf gent_wj_van.pdf
2016
Der Weg zum Bruder führt über das Gebet und horen des Wortes Gottes. Het Woord van God en het gebed tot God in het pastorale gesprek
Heteren, A.D.L. van
2016 In het rechthuis. Een onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van de vierschaarbeleving Jong, R. de http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/jong_r_de.pdf jong_r_de.pdf
2016 Snoezelen in een pastorale context? Een praktisch theologisch onderzoek naar de theologische en antropologische fundering van het gebruik van het gedachtegoed van snoezelen in geestelijke verzorging aan mensen die beperkt zijn in hun mogelijkheden tot communiceren, vanwege problemen van cognitieve aard Knijff-Bosch, L.J. van der http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/knijff-bosch_lj_van_der.pdf knijff-bosch_lj_van_der.pdf
2016 Gij zult Genieten van God. De interpretatie van Augustinus en C.S. Lewis in John Pipers werk over het christelijk hedonisme Kok, J.A. de http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/kok_ja_de.pdf kok_ja_de.pdf
2016 Pastoraat en Autisme. Hoe kan de christelijke gemeente pastoraat verlenen aan mensen met een Autismespectrumstoornis? Loo-Wolf, J.G. van http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/loo-wolf_jg_van.pdf loo-wolf_jg_van.pdf
2016 Vergeving in het pastoraat Lugt-Klijn, J.E. M. van der http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/lugt-klijn_jem.pdf lugt-klijn_jem.pdf
2016 De kerkelijke tucht - tussen kerkorde en praktijk Noort, T.E. http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/noort_te.pdf noort_te.pdf
2016 Heiligen of heidenen? - De herkomst en identiteit van de Samaritaanse gemeenschap, gezien vanuit Samaritaans en Joods perspectief, in relatie tot de onderlinge verhoudingen in verleden en heden Schoonderwoerd, N.M. http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/schoonderwoerd_nm.pdf schoonderwoerd_nm.pdf
2016
Spiritualiteit in Psychologie Magazine: een vergelijkend onderzoek tussen de spiritualiteit in de Psychologie Magazines van 1994 en 2014
Staller, A.E.L.
2016 Gereformeerde vooronderstellingen bij de exegese van het Nieuwe Testament Vulpen, J. van http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/vulpen_j_van.pdf vulpen_j_van.pdf