Masterscripties

Jaar
Scriptie Auteur Samenvatting
2017 “Zo verklaarde hij alle spijzen rein”. Een nieuwtestamentisch onderzoek naar de blijvende geldigheid van de spijswetten voor zowel christenen uit de Joden als christenen uit de heidenen’ J.A.E. Dekker-de Groot http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/groot_jae_de_ma.pdf groot_jae_de_ma.pdf
2017 The Problem of Knowing God in Jürgen Moltmann’s Theology of the Cross. A systematic study on the relationship between God and human sufferings D.W. Heo http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/heo_dw.pdf heo_dw.pdf

2017 "In Christ”: the meaning and relevance of Paul’s participatory language in Philippians E.C. Moerdyk http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/moerdyk_ec.pdf moerdyk_ec.pdf

2017 Mij komt de wraak toe. Een onderzoek naar de betekenis van de wraak in het Nieuwe Testament, toegespitst op ekdikein J. van den Os http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/os_j_van_den_ma.pdf os_j_van_den_ma.pdf
2017 Ethiek als taal van de hoop. Een onderzoek naar de betekenis en implicaties van het erfzondebegrip in de sociale en politieke ethiek van Wessel Eliza Verdonk C.L. Schaap http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/schaap_cl_ma.pdf schaap_cl_ma.pdf
2017 ‘Geen gezonde bij zonder angel. Een exegetisch-homiletische studie naar de betekenis van de vermaning in Hebr. 6, 4-6 met de vraag naar de waarde daarvan voor de verkondiging van het Evangelie in de huidige cultuur’ W.L. van der Staaij http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/staaij_wl_van_der_ma.pdf staaij_wl_van_der_ma.pdf