Masterscripties

Jaar
Scriptie Auteur Samenvatting
2017 The Problem of Knowing God in Jürgen Moltmann’s Theology of the Cross. A systematic study on the relationship between God and human sufferings D.W. Heo http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/heo_dw.pdf heo_dw.pdf

2017 "In Christ”: the meaning and relevance of Paul’s participatory language in Philippians E.C. Moerdyk http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/moerdyk_ec.pdf moerdyk_ec.pdf

2017 Ethiek als taal van de hoop. Een onderzoek naar de betekenis en implicaties van het erfzondebegrip in de sociale en politieke ethiek van Wessel Eliza Verdonk C.L. Schaap http://www.webkey7.nl/tua/images2/Scripties/schaap_cl_ma.pdf schaap_cl_ma.pdf