Cursus 'Vreemdelingschap'

10 Januari 2013

Ook dit voorjaar hopen we een collegeserie aan te bieden over het thema ‘Vreemdelingschap’. Nu we als Nederlandse christenen in een postchristelijke samenleving leven, zijn er andere bronnen om op terug te vallen. Bijvoorbeeld de Vroege Kerk: ook de christenen in de eerste eeuwen na de opstanding van onze Heer leefden in een niet-christelijke samenleving. Zij hadden een geheel eigen uitstraling die nog steeds indrukwekkend is. In vier avonden college ontdekt u meer over de Vroege Kerk en over haar betekenis voor de kerk van vandaag.

Programma:

11 februari 2013
Ethiek in de vroege kerk
Gerard den Hertog - Hoogleraar Systematische Theologie aan de TUA
Het moet zo zijn geweest dat de levensstijl van de Vroege Kerk mensen heeft aangesproken en aantrekkingskracht heeft uitgeoefend. De vraag intrigeert, wát daarin nu precies mensen heeft aange­sproken, wát nieuw en anders was – en wát niet. Daar ligt dan de vraag achter en onder: in hoeverre hield men zich ook bezig met wat wij ethiek noemen? En als dat het geval is, hoe zag die ethiek er uit?
 
25 februari 2013
Origenes en de verwijten tegen christenen

Henri Keurhorst - Theoloog met specialisatie Vroege Kerk, docent middelbaar onderwijs
Origenes (184/185 – 253/254 na Chr.) is één van de grootste theologen uit de Vroege Kerk. In zijn theologie en in zijn leven staat hij in de branding van zijn tijd. Op latere leeftijd schrijft hij zijn Contra Celsum, een beroemd boek waarin hij de verwijten van Celsus aan het christendom bestrijdt. In dit college wordt eerst een korte schets van Origenes’ leven gegeven. Daarna wordt stilgestaan bij Origenes’ apologie Contra Celsum. Tegen welke verwijten verweert hij zich en op welke manier doet hij dat? Tenslotte de lijn naar 2013: wat heeft Origenes ons nu nog te leren en te zeggen?
 
11 maart 2013
De missionaire uitstraling van de Vroege Kerk

Jan van ’t Spijker - Docent missiologie TUA
Over het algemeen wordt van de Vroege Kerk gezegd dat er een echte missionaire uitstraling was. Op deze avond bespreken we de factoren die ertoe geleid hebben dat dit zo gezegd kan worden. De vraag is natuurlijk ook wat er gebeurde in de tijd na de Vroege Kerk, waardoor dit missionaire elan afnam? Ook wordt aandacht besteed aan de betekenis voor vandaag.
 
18 maart 2013
Vreemdelingschap in onze postchristelijke samenleving
Ad de Bruijne - Hoogleraar Ethiek en Spiritualiteit aan de TUK
Na drie avonden aandacht voor de Vroege Kerk sluiten we af met deze laatste avond af met aandacht voor onze situatie als christenen in een post-christelijke samenleving. Het college geeft een beschrijving van onze samenleving als zodanig en daarnaast wordt de specifieke uitdaging besproken die deze samenleving aan christenen stelt. Worden er andere keuzes van christenen verlangd in deze veranderde context? Wat betekent vreemdelingschap dan?
 
Locatie, tijd en kosten
Plaats: Gebouw van de Theologische Universiteit Apeldoorn
Tijd: 19.30-22.00 uur (incl. pauze)
Kosten:€ 140,- voor vier avonden, inclusief een reader met voorbereidingsmateriaal
Studenten: op vertoon van studentenpas € 60,- (of € 15,- per avond)
Informatie: neem contact op met de projectleider via informatie@akzplus.nl of 038-4471710
Zie ook www.akzplus.nl
 
N.B. Onlangs organiseerde de TUA een themadag rond dit onderwerp. De bijbehorende bundel is nog te verkrijgen in onze webshop: http://www.tua.nl/index.php?item=artikel&paginaID=19&artikelID=69
 
 
 
 

« Nieuwsarchief