Reglementen etc.

 
 
Bevat:     BSA-regeling
                Scriptiereglement
                Beknopt en goed citeren
                Evaluatiesystematiek
                Toetsbeleidsplan
                Onderwijsconcept
                Excellentietraject
 
Reglementen commissies
Bevat:     Reglement examencommissie TUA
                Reglement geschillencommissie TUA
                Reglement opleidingscommissie
                Reglement van orde van het college van beroep voor de examens
                Reglement universiteitsraad TUA
                College van beroep
 
Bevat:    Beknopte versie rechtsbescherming
               Rechtsbescherming Deel 1 Algemeen
               Rechtsbescherming Deel 2 Reglementen
               Rechtsbescherming Deel 1 en 2
               Brochure CBHO
               Gedragscode VSNU
               Gedragscode NUFFIC
               Gedragscode internationale student hoger onderwijs
               Code of Conduct international student higher education
               Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit TUA 2014