Terugkomdag alumni

16 Januari 2017

Op 16 januari 2017 hopen we een terugkomdag te houden voor al onze alumni. Of u nu korter of langer geleden aan de TUA bent afgestudeerd: u bent van harte welkom.
Aanmelden kan door 10 euro over te maken naar NL81 INGB 0007 3674 58 (Schoolkas TUA) o.v.v. Terugkomdag 2017. Dit is bedoeld als bijdrage voor de lunch e.d.
 
Programma
09.30-10.00 Inloop met koffie
10.00-10.15 Opening door de rector
10.15-11.00 ‘Overleveringstradities of verschillende versies? Over B.J. Oosterhoffs interpretatie van de verschillen tussen de Masoretische tekst en de Septuaginta van Jeremia?’- Henk de Waard
11.00-11.45 ‘Een nieuwe ontwikkeling in de Engelse protestantse ethiek: Michael Banner, The Ethics of Everyday Life (2014)’ – Gerard den Hertog
11.45-12.00 Sluiting morgengedeelte
12.00-13.00 Lunchpauze
13.00-13.45 ‘Herbezinning op de principes van de praktische theologie’ - Maarten Kater
13.45-14.30 ‘Aantrekkelijke anglicaanse theologie. Waarom Anglicaanse theologen zo aanspreken, met bijzondere aandacht voor Rowan Williams’ - Arnold Huijgen
14.30-15.15 ‘De TUA en de predikant van de toekomst’ - roundtable en sluiting
15.15-16.00 Ontmoeting
 
 

« Bekijk complete agenda