Dispuut ZEH

Het dispuut stelt zich ten doel de studenten aan de TUA te informeren over én actief te betrekken bij aspecten van zending, evangelisatie en hulpverlening.

Wat is ZEH?
ZEH is een dispuut dat bestaat uit studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn die zich extra bezig willen houden met de missionaire en diaconale aspecten van het christen-zijn. Natuurlijk wordt er in colleges als missiologie en evangelistiek wel veel aandacht besteed aan deze aspecten, maar de dispuutsleden geloven dat het van belang is om ook naast de colleges met elkaar extra over dat thema na te denken én actief met dat thema bezig te zijn.

Activiteiten ZEH
De doelstelling van ZEH wordt op diverse manieren uitgewerkt:
- Lezingen van gastsprekers (ca. 4 x per jaar)
- Presentklussen (zie stichtingpresent.nl)
- Interactieve bijeenkomsten
- Ondersteuning van het TUA-adoptiekind en correspondentie met het kind.
- Enz.

Geschiedenis
Op woensdag 29 april 1981, na afloop van het college missiologie, ontstond het initiatief tot oprichting van een zendingskring. Op 31 augustus 1981 werd officieel het dispuut opgericht onder de naam ‘Zending en Hulpverlening’, welke in september 1983 werd verbreed tot studiekring ‘Zending, Evangelisatie en Hulpverlening’. In de periode 1984 tot en met 2001 was ZEH een dispuut van studentenvereniging PFSAR. Vanaf 2001 tot eind 2002 lag ZEH een tijdje stil, totdat het plan weer werd opgevat om ZEH opnieuw op te richten. Vanaf september 2003 draaien we weer, eerst nog als onafhankelijke vereniging, maar in juni 2008 is het weer geïncorporeerd als dispuut van PFSAR.

Organisatie
Er zijn twee soorten lidmaatschap waar uit gekozen kan worden: het ondersteunend lidmaatschap en het actief lidmaatschap.
Het ondersteunend lidmaatschap is er voor wie ZEH wel financieel wil steunen, maar zich verder niet wil of kan inzetten voor ZEH.
Het actief lidmaatschap is er voor wie zich actief wil inzetten met en voor ZEH. Er wordt inzet verwacht en men kan daar ook op worden aangesproken. Met de actieve leden wordt elk jaar nagedacht over activiteiten die georganiseerd kunnen worden.
 
Contributie
De contributie bedraagt 15 euro per jaar, zowel voor de ondersteunende als voor de actieve leden.

Bestuur
Het ZEH-bestuur bestaat uit 3 personen, te weten: Maria Grisnich als voorzitter, Martina Overbeeke als secretaris en Meeuwis Veldhoen als penningmeester. Het bestuur wordt steeds voor een jaar aangesteld.
 
Wat kunt u doen?
- Lid worden. Stuur een mail of spreek een van de bestuursleden aan.
- TUA-adoptiekind steunen. 
Yonel Marcelus is inmiddels 12 jaar oud en komt uit Haïti. In de hal van de TUA vindt u een foto van hem. Uw bijdrage kunt u overmaken naar: ING 5814833 t.n.v. Dispuut ZEH te Apeldoorn .
- Meehelpen met Presentklussen.

Interesse?
Stuur een mail of spreek een van de bestuursleden aan.