Cursus 'Prediking als vrijspraak'

6 September 2017

PREDIKING ALS VRIJSPRAAK

Cursus IZB-TUA

Sinds vorig jaar organiseert Areopagus samen met de TUA een cursus voor contextuele prediking voor predikanten uit de PKN en de CGK. Vanwege het Lutherjaar kiezen we ditmaal voor het thema van 'de rechtvaardiging van de goddeloze'. Samen gaan wij na, zowel theologisch als praktisch, op welke wijze de 'vreemde vrijspraak' haar bevrijdende functie dient te krijgen in de verkondiging. Wij vragen ons af wat de reformatie ons daarover leert én hoe wij daar in onze cultuur adequaat woorden aan geven.

•Cursusleiders: prof. dr. Maarten Kater en dr. Paul Visser
•Data: 6 en 7 september 2017
•Tarief: € 295,-
•Plaats en kosten: Mennorode (onder voorbehoud)
•PE-punten: (nog niet bekend)
•Aantal deelnemers: 12 personen
•Aanmelden: klik hier
 

« Bekijk complete agenda