Start nieuw seizoen vormingscursus

23 September 2017

D.V. wordt in het seizoen sept. 2017- maart 2018 weer de Vormingscursus gegeven.
De commissie heeft een nieuw programma samengesteld.

Feedback van cursisten van het afgelopen seizoen:
“Boeiende cursus, vormend. Erg leerzaam, dikke 8! Fijne cursus, respect voor docenten. Met genoegen cursus gevolgd, docenten goed voorbereid. Zeer tevreden, fijne cursus.”

Het programma najaar/winter 2017-2018 bestaat uit de volgende onderwerpen:

1. Volharden in de hoop (Hebreeën)                                                           drs. R. van de Kamp
2. Tussen Sterven en Opstanding (Nieuwtestamentische notities)            dr. D. Visser
3. De synode van Dordrecht 1618-1619: historie en erfenis                      mw. drs. C.T. Boerke
4. Vrede door recht (kerkrecht)                                                                  drs. H. van Eeken
5. B(l)oeiend diaconaat in een bekoelde samenleving                              ds. G. Drayer
6. Leerdienst en Catechismuspreek: voorbij of blijvend?                          dr. W. Verboom
 
In Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht wordt, zo mogelijk, elk onderwerp verspreid over 3 zaterdagen behandeld.
Per zaterdag behandelen 2 docenten elk 1 uur een deel van hun onderwerp.
In Goes wordt elk onderwerp op 1 zaterdag volledig behandeld in 2 uur. Daar is 1 docent aanwezig.

De cursuszaterdagen per cursusplaats zijn als volgt:

Apeldoorn, Theologische Universiteit, Wilhelminapark 4, 7316 BT:
23 september 2017; 7 oktober 2017; 4 november 2017; 18 november 2017; 2 december 2017;
16 december 2017; 3 februari 2018; 17 februari 2018; 10 maart 2018

Drachten, Christelijke Gereformeerde Kerk Eben-Haëzer, Houtlaan 27a, 9203 AN:
7 oktober 2017; 4 november 2017; 18 november 2017; 2 december 2017; 16 december 2017;  13 januari 2018; 27 januari 2018; 10 februari 2018; 10 maart 2018

Sliedrecht, Christelijke Gereformeerde Bethelkerk, Kerkbuurt 74, 3361 BK:
23 september 2017; 7 oktober 2017; 4 november 2017;  2 december 2017; 16 december 2017; 6 januari 2018; 20 januari 2018; 3 februari 2018; 17 februari 2018

Goes. Christelijke Gereformeerde Maranathakerk, Bergweg 43a, 4461 LX:
30 september 2017; 11 november 2017; 9 december 2017;
6 januari 2018; 10 februari 2018; 10 maart 2018

In Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht wordt er les gegeven van 10.00 – 12.30 uur met een pauze van 11.00 uur tot 11.30 uur. In de pauze kunt u koffie kopen.
In Goes zijn de lessen van 10.15 uur tot 12.45 uur met een pauze van 11.15 uur tot 11.45 uur. In de pauze kunt u koffie kopen.

U kunt info over ons Vormingswerk vinden op de website van de kerken: www.cgk.nl.
Wij zijn ook op Facebook: https://www.facebook.com/VormingscursusCGK

U kunt zich voor deze cursus opgeven via
- e-mail: vormingswerk.cgk@gmail.com o.v.v. naam, adres, woonplaats en de cursusplaats van deelname
- de website: http://cgk.nl/project/Vormingswerk/

De kosten zijn € 45,- per persoon. Voor cursusplaats Goes € 35,- per persoon.
Dit bedrag dient meteen na inschrijving overgemaakt  te worden op bankrekening nummer  NL33 INGB 0001 9750 25 t.n.v. COMM VORMINGSWERK CHR. GEREF KERKEN te Scherpenzeel Gld o.v.v. Cursusplaats en naam deelnemer(s)

Wij hopen u in het nieuwe seizoen (weer) te mogen ontmoeten. Wilt u ook anderen uit de gemeente of omgeving attenderen op deze cursus?

Aanmelding liefst vóór 1 september 2017, zodat we de plaatselijke cursusgroepen tijdig kunnen indelen.

De commissie:
Mevrouw drs. C.T. Boerke, Apeldoorn, voorzitter
De heer W. van Zwol, Wierden, secretaris
De heer B. Oostenbrink, Scherpenzeel (Gld), penningmeester 
Prof. dr. H.J.Selderhuis, Hasselt, lid
Dr. J.W. van Pelt, Oud-Beijerland, lid
 

 

« Bekijk complete agenda