Symposium 'Kind en geloof'

6 Oktober 2017

Symposium Kind en Geloof
Van hart tot hart...
Het brengen van Gods Woord bij het kinderhart door luisteren, spreken, zingen en bidden.
 
Hoe brengen we Gods Woord bij het kinderhart? Dit vraagt wel wat van leidinggevenden, ouders, leerkrachten en ambtsdragers. En wat zingen we met de kinderen hun hart in? Dit zijn niet zomaar vragen om vrijblijvend over na te denken en te praten. Het gaat immers om Gods Woord en de zielen van kinderen! Deze themaís vragen om gebed en diepe overdenking.
Om die reden houdt Evangeliestek samen met Driestar hogeschool, de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Bond van Hervormde Zondagsscholen op D.V. vrijdag 6 oktober voor de tweede keer een symposium. Dr. M. Klaassen en Drs. L. Snoek en zullen de hoofdlezingen verzorgen.
Het symposium duurt van 15:30 tot 20:30 uur en vindt plaats in het gebouw van Driestar educatief in Gouda. Ook is het mogelijk om een deel van het symposium bij te wonen.
 
 

« Bekijk complete agenda