TUA-themadag over 'Verbond'

24 November 2017

Op 24 november hopen we 's middags (vanaf 14.15 uur) en 's avonds (tot +/- 20.30 uur) weer een TUA-themadag te houden. Deze dag is bedoeld voor iedereen uit onze achterban: kerkleden, relaties, belangstellenden, iedereen is van harte welkom! Onderwerp dit jaar is ‘het verbond’.

Drie colleges handelen over dit thema:
- Prof. dr. J. Dekker: ‘Verbond  in meervoud. Heilshistorische samenhang tussen de verbonden in het Oude Testament’
- Prof. dr. M.J. Kater: ‘In de 21e eeuw nog verbondsmatig preken?!’
- Dr. M.C. Mulder: ‘Is “Israël” nu gelijk geworden aan “Hagar, de slavin”? Over de twee verbonden in Galaten 4:24’

Workshops
Na deze colleges zullen er workshops worden gehouden. Vier (gast)docenten (drs. A. Heystek, prof. dr. A. Huijgen, dr. J. van de Kamp en prof. dr. H.J. Selderhuis) geven evenzoveel workshops in twee rondes.
Elke docent presenteert kort zijn eigen vak en gaat daarna met u in gesprek. Vragen die daarbij aan de orde kunnen zijn: Wat heb je aan dit vak? Moet dit niet anders? Wat heeft dit vak met het predikantschap en het kerkelijke werk te maken? 
 
Boekenveiling
In samenwerking met boekenvereniging De KreNT vindt een veiling plaats van mooie boeken. De opbrengst hiervan gaat naar een nog bekend te maken zendingsproject.
 
Het volledige programma van de TUA-dag: http://www.webkey7.nl/tua/images2/programma_tua-themadag.pdf   programma_tua-themadag.pdf
 
De toegang voor deze dag is vrij. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. We vragen u om zich i.v.m. de catering vooraf aan te melden door een mail te sturen naar dhr. M. Rozema of te bellen naar 055-57 75 705.

 

« Bekijk complete agenda