EOL-lezing 'Jacht in het oude Egypte'

26 September 2017

26 september 2017 om 19.45 uur vindt er aan de TUA weer een lezing plaats van het genootschap Ex Oriënte Lux. 
Dr. R. van Walsem hoopt te spreken over “Jacht in het oude Egypte”
 
Vooral uit het Oude Rijk zijn er jachtvoorstellingen uit konings- en privégraven bekend. Na de 18e Dynastie verdwijnt het motief om nog een keer in de ‘dodentempel’ van Ramses III op te duiken. Aan de hand van afbeeldingen zal geïnventariseerd worden wat er zoal is afgebeeld, zal gepoogd worden het belang van dit thema in de afbeeldingsprogramma’s vast te stellen, o.a. via statistische data, en zal de distributie c.q. de oriëntatie nader worden geanalyseerd. Een en ander zal dieper inzicht opleveren welke interpretatieniveaus er zijn voor een cultuurhistorische inbedding van deze boeiende voorstellingen
 
PLAATS: Theologische Universiteit, Wilhelminapark 4, Apeldoorn (tel. 055 - 577 57 00)
TIJD: 19.45 uur
Belangstellenden van harte welkom!

« Bekijk complete agenda