Steun de bibliotheek

Voor de aanschaf van boeken en tijdschriften is de bibliotheek afhankelijk van de opbrengsten van acties. Ruim vijftig jaar lang heeft de Vrouwenactie Bibliotheek Theologische Universiteit (BTU) zich ingezet om geld in te zamelen voor de opbouw en ondersteuning van de bibliotheek. De activiteiten van deze stichting zijn per 1 januari 2013 stopgezet, zodat het functioneren van de bibliotheek gevaar loopt. Wanneer er geen financiŽle middelen meer zijn, zal de collectie verouderen en de dienstverlening achteruitgaan.
Meer informatie over onze bibliotheek en het belang ervan voor de opleiding treft u aan in bijgaande brochure:
http://www.webkey7.nl/tua/images2/brochure_tua-bibliotheek.pdf brochure_tua-bibliotheek.pdf
 
U kunt de bibliotheek steunen door donateur te worden of een gift over te maken op:
IBAN (rekeningnummer) NL45 INGB 0000 925754
BIC (Bank Identificatie Nummer) INGBNL2A

 
 
 
 
 
 
Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting (RSIN-nummer: 820205941)