BEST-conferentie 'Mijn God geneest'

10 November 2017

Mijn God geneest
Wonderen van genezing en christelijk geloof

Genezingswonderen staan regelmatig in de belangstelling. Ze roepen enthousiasme op, maar ook serieuze vragen. Onder de sceptici bevinden zich niet alleen ongelovigen. Het fenomeen moet echter niet bij voorbaat verdacht gemaakt of theologisch illegaal verklaard worden, vinden enkele theologen van de VU, TUA en TUK. Het is tijd voor eerlijke theologische doordenking.

Door de eeuwen heen is er altijd een ‘onderstroom’ geweest in het christendom waarin wonderen, en in het bijzonder genezingswonderen, een belangrijke plaats hadden. Vaak kregen ze een plaats in het volksgeloof, waar ze met meer of minder argwaan werden bekeken. Met name het protestantisme heeft een ongemakkelijke relatie met wat vaak als ‘bijgeloof’ werd en wordt bestempeld. Dit wordt de laatste tijd meer zichtbaar door de toenemende invloed van verschillende charismatische en neo-pentecostale groepen die zegen, geluk, voorspoed en gezondheid verbinden met de praktijk van het christelijk geloof.

Naast veel enthousiasme roept het fenomeen ook serieuze vragen op. Wordt God zo niet voor een al te menselijk karretje gespannen? Is het terrein van genezing niet bij uitstek het domein van charlatans en sektariërs? Werkt God niet juist via de gewone middelen van de medische zorg? Kunnen westerlingen, die het vaak al zo goed hebben, niet beter hun aandacht geven aan het welzijn van anderen in plaats van zo geobsedeerd te zijn door de barsten in hun eigen haast volmaakte leven?

De conferentie “Mijn God geneest”, georganiseerd vanuit onderzoeksgroep BEST, wil deze vragen voor en met een theologisch geďnteresseerd publiek onder ogen zien. Niet voorspelbare conclusies of propaganda voor wondergenezingen zijn daarbij het doel, maar een eerlijke theologische reflectie op iets wat veel gelovigen bezighoudt.

Programma

Opening
P iet de Vries – ‘Streeptheologie’ (column)
Ronald Westerbeek – ‘het volle Evangelie’ (column)

Lezingen blok 1
M iranda Klaver – Gebeds- en wondergenezing in historische en maatschappelijke context
G errit Vreugdenhil – Bijbels-theologische verkenning van wonderen en tekenen
Hans Burger – Lijden en ziekte tussen schepping en herschepping

Pauze

Doorpraatronde 1
Doorpraten over de lezing(en) van Miranda Klaver (m.m.v. Ronald Westerbeek) of Gerrit Vreugdenhil en Hans Burger

Lunchpauze

Lezingen blok 2
Stefan Paas – Tussen scepsis en goedgelovigheid. Genezingsclaims in empirisch en theologisch licht
Ewoud de Jong – Wat is genezing?
Margriet van der Kooi – Pastoraat aan zieken in de praktijk

Pauze

Doorpraatronde 2
Doorpraten over de lezing van Stefan Paas, Ewoud de Jong of Margriet van der Kooi (m.m.v. Rob van Essen)

Terugblik en vooruitblik
Kees van der Kooi – Mijn God geneest. Theologische reflectie op genezingswonderen in verleden, heden en toekomst

Sluiting en borrel
 
 
Certificering
Het is mogelijk om deze studiedag te bezoeken in het kader van Permanente Educatie. U ontvangt dan na deelname een certificaat ter waarde van 0,25 EC. Indien u hiervan gebruik wilt maken, dient u zich aan te melden via www.pepredikanten.nl/leveninchristus .

  

« Bekijk complete agenda