Gedeelde 2e plaats Keuzegids

14 November 2013

Apeldoorn met Kampen op gedeelde tweede plaats Keuzegids
 
In de vandaag verschenen Keuzegids Universiteiten 2014 neemt de TUA samen met de TUK een gedeelde tweede plaats in onder de theologiestudies. TUA en TUK worden voorafgegaan door Groningen (RUG). Met een score van 76 mag de TUA haar bachelor ook komend jaar weer topopleiding noemen.
 
Met name de communicatie scoort goed, met drie plusjes als oordeel behoort de TUA op dit punt tot de sterkste groep. Ook de faciliteiten op de TUA scoren hoog. Verder komen inhoud, docenten en praktijkgerichtheid als beter dan gemiddeld uit de bus.
 
De redactie van de Keuzegids noemt het opvallend dat hoe minder vrijblijvend het onderwijs is en hoe directer het contact met de studenten, hoe beter de resultaten zijn. Topopleidingen zijn vaak kleinschaliger en intensiever dan de gemiddelde universitaire studie. Dat geldt ook voor de TUA.
 
De Keuzegids baseert zich voor de vergelijking en beoordeling op cijfers over studiesucces, contacturen per week, studentenoordelen over het onderwijs en expertoordelen.

« Nieuwsarchief