Studiedag 'IsraŽl en de kerk'

21 Maart 2018

Op 21 maart 2018 vindt van 14.00-22.00 uur een studiedag plaats, voorafgaand aan de academic conference (van 22 en 23 maart), onder de noemer ĎIsraŽl en de kerk: visie en perspectiefí.

Tijdens deze dag worden de verschillende kerkelijke posities met betrekking tot IsraŽl tegen Bijbels licht gehouden en met elkaar in gesprek gebracht, gevolgd door het uitwisselen van ideeŽn over de praktische consequenties daarvan.
 
 
In de verschillende kerken van gereformeerd belijden wordt verschillend tegen IsraŽl aangekeken. Deputaten Kerk en IsraŽl van de Christelijke Gereformeerde Kerken noemden hun visiedocument: ĎVoorgoed verbondení.  In de Protestantse Kerk wordt de Ďonopgeefbare verbondenheidí met IsraŽl in de kerkorde beleden. In de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) is er de laatste jaren weliswaar meer aandacht voor IsraŽl, maar werd in de generale synode het besluit genomen vooralsnog niet een apart deputaatschap Ďkerk en IsraŽlí op te richten. In de Ledenvergadering van de Nederlands Gereformeerde kerken is wel uitgesproken dat de verbondenheid met IsraŽl beter gestalte dient te krijgen, maar om dit concreet in te vullen door bijvoorbeeld een verbinding te zoeken met het Centrum voor IsraŽlstudies, waarin de CGK, de GZB en de CHE participeren, ging de meerderheid een stap te ver.
 
Dit gaat over meer dan alleen kerkelijke positiebepaling. Op de achtergrond speelt enerzijds een stuk verlegenheid, anderzijds een politisering en een polarisering in debatten hierover. De vraag blijft ook wat Ďverbondenheidí met IsraŽl eigenlijk betekent.
 
Deze conferentie heeft als doel verschillende visies bespreekbaar te maken, een bezinning hierop te stimuleren, en handreikingen te bieden voor een eventuele nadere invulling van de verbondenheid van de kerk met IsraŽl. De conferentie richt zich op predikanten, kerkelijk werkers, ambtsdragers en anderen uit de gereformeerde gezindte in de breedste zin van het woord.
 
Datum: woensdag 21 maart, van 14.00 tot 22.00 uur. Plaats: TUA, inclusief warm buffet.
 
Kosten:
PEP: Ä 55 (aanwezigheid levert certificaat van 0,25 EC op)
AKZ+ Weet wat je gelooft: Ä 35
Studenten: Ä 25
 
Programma:
- 14.00 uur: Opening
 
- 14.15 uur: Lezing dr. Bart Wallet: ďDe houding van de kleine Gereformeerde kerken in   Nederland ten aanzien van IsraŽl vanaf de Tweede Wereldoorlog tot vandaagĒ. Aansluitend vragenronde.
 
- 15.10 uur: Pauze
 
- 15.30 uur: Lezing: ďIsraŽl in het Nieuwe Testament, blijvend van betekenis voor ons?Ē
De lezing eindigt met een korte reflectie op de vraag: ĎWat heb ik nu de  laatste jaren op dit punt ontdekt? Wat verdient in onze kerkelijke situatie aandacht om dit in de praktijk te brengen?í
 
- 16.00 uur: Lezing dr. Hans Burger: ďBetekenis van het levende IsraŽl voor de theologische uitdagingen van de kerk vandaagĒ.
De lezing eindigt met een korte reflectie op de vraag: ĎWat heb ik nu de  laatste jaren op dit punt ontdekt? Wat verdient in onze kerkelijke situatie aandacht om dit in de praktijk te brengen?
 
- 16.30 uur: Lezing ds. Aart Brons: ďReflecties uit de praktijk van de ontmoeting in JeruzalemĒ.
 
- 16.45 uur: Tijd voor vragen en uitwisseling van gedachten
 
- 17.30 uur: Dinerbuffet
 
- 19.30 uur: Lezing dr. Mark Kinzer: ďJeruzalem in het boek Handelingen en de betekenis   van de verbinding met het Joodse volk binnen de kerkĒ. Aansluitend vragenronde.
 
- 20.30 uur: Voorbeelden van Ďgood practicesí: hoe kan de verbinding tussen het levende   IsraŽl en een Ďgewone gemeenteí worden vormgegeven?
 
- 21.30 uur: Afsluiting en ontmoeting
 
Bij de organisatie van de conferentie is niet alleen de onderzoeksgroep BEST van TUA en TUK betrokken, maar ook het Centrum voor IsraŽlstudies (CIS), vertegenwoordigers van Yachad (GKv), predikanten uit de NGK en het bestuur van de Jules Isaacstichting.
 
 
Wie nog meer verdieping en inhoudelijke discussie zoekt, is van harte uitgenodigd deel te nemen aan de tweedaagse academische BEST Conference ĎIsrael as Hermeneutical Challengeí, die wordt gehouden op 22 en 23 maart 2018 aan de Theologische Universiteit in Kampen. Zie voor meer informatie www.weetwatjegelooft.nl/bestconference2018 en www.pepredikanten.nl/bestconference2018 .

 
 
 

« Bekijk complete agenda