Mooie uitslag NSE

22 Mei 2014

Ook dit jaar hebben studenten van de TUA weer meegedaan aan de Nationale Studenten Enquête (NSE), een grootschalig onderzoek onder Nederlandse hbo’s en universiteiten. Dit leverde mooie resultaten op voor de TUA.

Op een schaal van 1 tot 5 waardeerden onze studenten de studie aan de TUA gemiddeld met een 4,45, terwijl de algemene sfeer op onze universiteit zelfs een 4,85 kreeg. Bij de vraag of ze hun opleiding zouden aanraden aan anderen, was de score 4,62.

Op vrijwel alle onderzochte punten was de uitslag zelfs nog wat beter dan in 2013, behalve op het gebied van informatievoorziening en het studierooster, waar we een gelijke score behielden. Een lichte achteruitgang was er te zien op de punten studielast, stage-ervaring en studiefaciliteiten, waar we echter nog ruim boven het landelijk gemiddelde zitten.

Dat we vergeleken met het landelijk gemiddelde hoog scoren, geldt voor vrijwel alle onderzochte punten, behalve voor het onderdeel studie-omgeving, hoewel de beoordeling daarvan toch aanzienlijk hoger is dan vorig jaar. De lage score wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat de TUA geen sportvoorzieningen heeft. Ook de horecavoorzieningen en het cultureel aanbod van Apeldoorn scoren lager dan het landelijk gemiddelde (en worden meegerekend bij ‘studieomgeving’).

Al met al mogen we spreken van een uitslag die tot dankbaarheid stemt!

« Nieuwsarchief