Masterscripties 2011

2011
Joodse Schriftuitleg in de redes van Handelingen 7 en 13
W. Beekman
2011
Avondmaal, doop en andere zichtbare tekenen van heil in de zendingsgemeenten. Een onderzoek naar de vragen en problematiek rondom avondmaal, doop en andere rituelen in zendingsgemeenten van de Christelijke Gereformeerde Kerken
G. Berrevoets
2011
Shame, Guilt, and Vengeance in Psalm 69
H.S. Kim
2011
Cruciale wijsheid. Een onderzoek naar de functie van het kruis in de wijsheidsrede (1 Ko2, 6-16)
S.P. Roosendaal
2011
“God was in Christus”. Eberhard Jüngel over verzoening
N.C. Smits
2011
Gods verbond met Abram. Een exegetisch en vergelijkend onderzoek naar de blijvende betekenis van Genesis 15.
P.W.J. van der Toorn

Terug naar masterscripties