Prof. dr. G.C. den Hertog

Prof. dr. G.C. den HertogHoogleraar systematische theologie
Stuur een e-mail

 


 
 


Beknopte cv

Gerard Cornelis den Hertog is geboren te Mijdrecht op 25 augustus 1949. Hij studeerde van 1967-1974 theologie, achtereenvolgens in Utrecht, Apeldoorn en Kampen I, waar hij in 1989 promoveerde bij prof. dr J.T. Bakker op de theologie van Hans Joachim Iwand (titel: Bevrijdende kennis, de ‘leer van de onvrije wil’ in de theologie van Hans Joachim Iwand). Sinds 1974 is hij christelijk gereformeerd predikant, van 1974 tot 1980 te Kornhorn en van 1980 tot 2001 te Leiden. In dat jaar werd hij benoemd tot hoogleraar systematische vakken aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Van 1988 tot 1992 was hij parttime universitair docent aan de Theologische Universiteit Kampen (I). Van mei 1995 tot augustus 1996 was hij postgraduate onderzoeker in dienst van de Theologische Universiteit Kampen (I).


Functies

- Vertegenwoordiger van de Theologische Universiteit Apeldoorn in (en tweede voorzitter van) de Oost-Europa-commissie van de Nederlandse theologische Faculteiten
- Lid van de onderzoeksgroep ‘Reformed Traditions in Secular Europe’
- Lid stuurgroep Xart (Christelijke geloofsartikelen) binnen Noster
- Lid Wetenschappelijke Adviesraad Instituut voor Cultuurethiek
- Voorzitter van de ‘Vorstand’ van de Hans Joachim Iwand-Stiftung te Beienrode (Dld.)
- Lid van het organiserend comité van de Deutschsprachige Niederländische Barth-Tagung
- Lid redactie Theologia Reformata
- Lid redactie Zeitschrift für Dialektische Theologie
- Lid Advisory Board van Journal of Reformed Theology (JRT)
- Lid van de Editorial Advisory Board van Acta Theologica (Bloemfontein - Zuid-Afrika)
- Lid IRTI (International Reformed Theological Institute)
- Lid Werkgroep Theologische Ethiek van de Onderzoeksschool Ethiek
- Curator voor de Stichting Leerstoel verhouding jodendom-christendom Protestantse Theologische Universiteit
 
 

Publicaties