Bijdrage
Ja, ik word TUA-vriend. Mijn bijdrage, die jaarlijks in juni zal worden afgeschreven, wordt:
25 euro per jaar
een ander bedrag (minimaal 25 euro) namelijk:

Persoonlijke informatie
Aanhef
Dhr. Mw.
Achternaam
Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoonnummer
E-mailadres
Kerkelijke gemeente
Plaats kerkelijke gemeente
Vragen/opmerkingen

Bank
Naam rekeninghouder
Woonplaats
IBAN (bereken uw IBAN)

Ja, ik machtig hierbij de Theologische Universiteit Apeldoorn om tot wederopzegging de bijdrage als TUA-vriend, zoals hierboven gekozen, jaarlijks af te schrijven van mijn rekening.
Ja, ik ontvang graag maandelijks de nieuwsbrief in mijn mailbox.
Ja, ik ontvang graag het gratis welkomstgeschenk.