Geslaagde ambassadeursdag

13 April 2015

In 46 CGK-gemeenten is inmiddels een TUA-ambassadeur benoemd. De meeste daarvan kwamen zaterdag 11 april naar Apeldoorn voor de eerste ambassadeursdag. Daar werden ze geÔnformeerd over de opzet van de studie en de dagelijkse gang van zaken aan de TUA. Daarnaast gaven de ambassadeurs het college van bestuur ook veel suggesties mee om de wederzijdse band tussen universiteit en kerk te versterken. Over een aantal aspecten hebben we samen nader doorgesproken. Zo bijvoorbeeld over initiatieven die ambassadeurs kunnen nemen om gemeenteleden te wijzen op de mogelijkheid om donateur van de bibliotheek te worden, zich aan te melden als vriend van de TUA of om specifieke acties voor de TUA op touw te zetten. Ambassadeurs kunnen de TUA ook van dienst zijn met het doorgeven van onderwerpen die in de gemeente leven en voor een student interessant zouden kunnen zijn om in een scriptie nader te onderzoeken, of voor een docent om een lezing over te geven. Niet in de laatste plaats is de voorbede iets waar de ambassadeurs met regelmaat aandacht voor kunnen vragen binnen hun gemeente. In de mooie wandelgangen die het TUA-gebouw kent zijn nieuwe contacten gelegd, die het des te makkelijker maken om ook onderling contact te zoeken voor de uitwisseling van creatieve ideeŽn. Ambassadeurs zijn de schakel tussen de TUA en de plaatselijke gemeente. Aan die verbinding heeft deze eerste ambassadeursdag nadrukkelijk bijgedragen. Afgesproken is om Deo Volente ook volgend jaar weer een ambassadeursdag te organiseren en het succes van verschillende acties uit te wisselen. We hopen dan nog meer ambassadeurs te mogen begroeten.
 

« Nieuwsarchief