Studenten positief over TUA

21 Mei 2015

Bij de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2015 heeft de TUA weer een prima score behaald. Net als vorig jaar beoordelen onze studenten de studie in algemene zin met een 4,45 op een schaal van 1 op 5. De sfeer op de TUA krijgt een 4,61 en bij de vraag of ze hun opleiding zouden aanraden aan anderen, was de score 4,55. Een zeer positief beeld dus van de TUA!

Op meerdere punten scoort de TUA zelfs hoger dan vorig jaar. Het gaat dan om de onderdelen studiefaciliteiten, stage-ervaring, studierooster en informatievoorziening. Ook zijn er items waar de TUA juist lager op scoort dan vorig jaar, maar nergens is dit verschil significant, wat betekent dat de studenten ten opzichte van vorig jaar niet echt veranderd zijn in hun mening over de TUA.

De TUA steekt op veel terreinen uit boven het landelijk gemiddelde. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om de voorbereiding op de beroepsloopbaan, de studiebegeleiding, docenten, toetsing, informatievoorziening, stage-ervaring etc.
Enkele punten worden echter lager gewaardeerd. De ‘studieomgeving’ scoort lager dan het landelijk gemiddelde, en ook lager dan vorig jaar. De lage score wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat de TUA geen sportvoorzieningen en restauratieve voorzieningen heeft. Ook de horecavoorzieningen en het cultureel aanbod van Apeldoorn scoren significant lager dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast zijn de ICT-faciliteiten en de digitale leeromgeving een punt van aandacht.

Al met al kunnen we spreken van een mooie uitslag van de NSE 2015, die tot dankbaarheid stemt. We blijven ons met elkaar inzetten voor een goede kwaliteit van het onderwijs.

« Nieuwsarchief