Blog: 'Sola scriptura'

24 Juni 2015

Op 11 en 12 juni jl. vonden aan de Theologische Universiteit Kampen twee conferenties plaats rond het thema 'Sola scriptura'. Centraal in zowel de PEP- als de BEST-conferentie stond de vraag wat 'sola scriptura' betekent voor de gereformeerde theologie vandaag. Wetenschappelijk medewerker H. de Waard (MA) woonde de BEST-conferentie bij en schreef er een blog over. Spannende vragen kwamen aan de orde! De conferentie vormde een stimulans om dit belangrijke thema verder te doordenken.

Lees het hier.

« Nieuwsarchief