Blog: 2 verschillende werelden

3 September 2015

Een zelfbeeldtraining die als doel heeft kinderen en jongeren een positief beeld van zichzelf te geven. Hoe verhoudt zich dat tot het mensbeeld van de Heidelbergse Catechismus, die spreekt van ‘onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad’? En is de training bruikbaar in de christelijke hulpverlening? Fianne de With boog zich over deze kwestie voor haar bachelorscriptie en maakt ons hiervan deelgenoot op het TUA-blog.
 

« Nieuwsarchief