Prof. dr. A. Huijgen

Dr. A. Huijgen

Functies:
Hoogleraar systematische theologie
Twitter: @huijgen
Stuur een e-mail
 
  
 

Beknopte cv

Arnold Huijgen werd op 16 november 1978 te Amersfoort geboren. Hij studeerde van 1997 tot 2004 theologie te Apeldoorn. Van juni 2007 tot eind 2013 was hij christelijk gereformeerd predikant te Genemuiden. Vanaf 2004 was hij als aio aan de TUA verbonden, per 2008 als universitair docent, per 2014 als universitair hoofddocent en per 1 november 2016 als hoogleraar systematische theologie. Op 20 april 2011 promoveerde hij aan deze universiteit. De titel van zijn dissertatie luidt Divine Accommodation in John Calvin's Theology. Analysis and Assessment.


 Functies / lidmaatschappen

- Lid Calvin Studies Society, USA
- Presidium of the International Congress on Calvin Research (secretaris)
- Lid Raad van Toezicht Eleos
- Lid Raad van Toezicht Gereformeerde Scholengroep
- Voorzitter Opleidingscommissie Theologische Universiteit Apeldoorn
 

 Publicaties