Willem Jan van de Velde, masterstudent

Sinds het voorjaar van 2012 studeer ik theologie in Apeldoorn. Sinds die tijd heb ik veel mogen leren over Gods Woord en wat anderen over God en Zijn Woord gezegd en geschreven hebben. Ten diepste heb ik Hem beter leren kennen. En wat is er nu mooier dan dit? Natuurlijk zijn er ook andere mooie studies, maar theologie steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Het is een studie waar je leert nadenken over de meest wezenlijke dingen van het leven. Dat maakt dat ik over deze studie zo enthousiast ben.

Voor mij stond vast: theologie studeren, dat doe je aan de TUA. De TUA staat bekend om haar kleinschaligheid, gereformeerde identiteit, de persoonlijke begeleiding en de studenten uit verschillende reformatorische kerken. Daar kan ik uit eigen ervaring over meepraten. Wat de studie zo interessant maakt, is dat er zoveel verschillende vakken zijn op allerlei terreinen. Denk bijvoorbeeld aan Oude en Nieuwe Testament, de grondtalen, kerkgeschiedenis, exegese, filosofie, pastoraat, predikkunde, kerkrecht, zendingswetenschap en pedagogiek.

Op dit moment volg ik het vak Oude Testament bij professor Peels. Tijdens deze colleges worden de kleine profeten uit het Oude Testament besproken. We denken na over het Godsbeeld in het Oude Testament, de wraak en het berouw van de HEERE God en we kijken naar verschillen en overeenkomsten bij de zogenaamde kleine profeten. Er valt dus veel te leren en het is ook nog eens zeer interessant. Ik ga dus met plezier naar college.

Natuurlijk leren we op de TUA ook hoe je Bijbelteksten vertaalt, in welke context ze staan en hoe ze verklaard moeten worden. De docenten vertellen ons hoe je goed naar de Bijbel kunt luisteren. Die exegese kun je vervolgens weer gebruiken bij het vakgebied van de homiletiek (predikkunde), maar heeft natuurlijk ook een verbinding met de dogmatiek en het pastoraat. Zo komen er dus heel veel lijnen samen uit de verschillende vakgebieden.

Kortom, op de TUA valt heel veel te leren. Als aankomend theoloog word je dus breed en grondig opgeleid in Apeldoorn. De deskundige docenten brengen hun vakkennis met enthousiasme over op de studenten. Ik studeer met veel plezier op de TUA. Wanneer je overweegt om theologie te gaan studeren, kom dan zeker eens kijken of meelopen in Apeldoorn!