TUA-dag druk bezocht

9 November 2015

Op 7 november jl. werd de jaarlijkse TUA-dag gehouden voor iedereen die zich verbonden weet met de TUA. De dag werd gehouden samen met de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding. Dit jaar was het thema ‘Sterven in Bijbels perspectief’. In een goed gevulde zaal beluisterden de aanwezigen bijdrages van diverse docenten en hoogleraren. Verder was er plaats voor o.a. muziek en ontmoeting.
Een greep uit de reacties: geweldig bemoedigend, zo’n dag is de moeite waard om vijf uur voor onderweg te zijn, de bijdrages waren inhoudelijk goed op elkaar afgestemd, zinvol, opbouwend, goede sfeer.
Naar aanleiding van deze dag is een Apeldoornse Studie uitgegeven waarin de bijdrages gebundeld zijn. U kunt deze voor € 9,95 bestellen op www.tua.nl/webshop.

De TUA-dag werd goed bezocht.
 
Prof. dr. J. Dekker sprak over ‘“Ik zal de HEER niet zien...” Hizkia’s angst om te sterven’.


De TUA-cantorij zorgde voor een muzikale bijdrage.
 

Er was gelegenheid om boeken aan te schaffen. Deze boeken zijn ook te koop op www.tua.nl/webshop.
 
Vanuit de TUA-bibliotheek was een tafel ingericht met werken die bij het thema passen.
 

De maaltijd werd gebruikt in een gemoedelijke sfeer.
 

« Nieuwsarchief