Examenresultaten

7 December 2015

Op 7 december 2015 is het master II-examen met goed gevolg is afgelegd door:

- D. (Dick) Groenendijk. Zijn scriptie had als titel ‘Diaconale samenwerking van zuidelijke kerken met noordelijke oragnisaties. Een reflectie op visies en waarnemingen van organisaties die actief zijn op het terrein van internationaal diaconaat en ontwikkelingssamenwerking’.
 
 

« Nieuwsarchief