Masterscripties 2016

Jaar
Scriptie
Auteur
Samenvatting
2016
Kerk en prediking. Wat de kerk der hervorming in de Nederlanden in ambtelijke vergaderingen besluit en belijdt in de jaren 1568 – 1620 vergeleken met homiletische ontwerpen en preken
C.J.P. van der Bas
2016
Wat is de achtergrond en betekenis van het kruiswoord τετέλεσται in de context van Johannes 19,16-30?
J.J.G. den Boer
2016
Een koninkrijk van priesters. De betekenis van Israël als “koninkrijk van priesters” in de joodse en christelijke exegese van Exodus 19:6
C. Cornet
2016
Athanasius zegt… De theologie van Athanasius van Alexandrië bij Hendrikus Berkhof en Abraham van de Beek
J.P. Florijn
2016
Contextualisatie van het evangelie in een postchristelijke cultuur. Een onderzoek naar contextuele theologie voor oudere gemeenten binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken
S. Griffioen
2016
Volharden in gemeenschap – voor Israël en de volkeren. Samenkomsten van de Weg volgens Handelingen
A.J. den Heijer
2016
Eigen volk eerst? De reformaties bij Ezra/Nehemia
A. Hofland
2016
Verantwoord en Bruikbaar?! Een onderzoek naar de Heidelbergse Catechismus als leerboek in de 21ste eeuw ten dienste van de prediking in de leerdiensten voor onze jongeren
M.J. van Keulen
2016
Een explorerend onderzoek naar het beeld dat kinderen (10-12 jaar) hebben van God, van zichzelf en van een voorganger, met het oog op de mogelijke bijdrage van een voorganger aan de ontwikkeling van een Bijbels Gods- en mensbeeld
H.M. Mulder
2016
Calvijns visie over “vluchteling en vervolging” in zijn praelectiones van het bijbelboek Daniël
Park, B.
2016
Sterven om te leven. Een praktisch-theologisch onderzoek naar visies over rouwverwerking
G.H. van de Riet
2016
Aan de rivieren van Babel. Een onderzoek naar de historische achtergronden van de Babylonische ballingschap en het theologische perspectief daarop in het boek Jeremia
J.A. Roukens
 
2016
En toch kreeg God berouw… Een exegetisch en receptiehistorisch onderzoek naar de notie Gods berouw in 1 Sam.15.
A. Voorwinden
2016
Het veelzijdige beeld van God. Een onderzoek naar de betekenis van het beeld van God in het Oude Testament
W.C. de Vries

Terug naar Masterscripties