Nieuwe Apeldoornse Studie

18 Januari 2016

Vorige week is deel 66 in de serie Apeldoornse Studies verschenen, met als titel: De kracht blijkt pas in zwakheid. Dietrich Bonhoeffers reactie op het ontmythologiseringsprogramma van Rudolf Bultmann. De tekst van deze publicatie is de uitwerking van de rede die prof. dr. G.C. den Hertog op 31 augustus 2015 hield bij de opening van het academisch jaar.

 
 
 
 
 
 
 
Over de inhoud:
In juni 1941, enkele weken vóór de Duitse aanval op de Sovjet-Unie, hield de nieuwtestamenticus Rudolf Bultmann zijn geruchtmakende rede 'Neues Testament und Mythologie' op een conferentie voor theologen van de Bekennende Kirche. Zijn vérgaande pleidooi voor een 'ontmythologisering' van het Nieuwe Testament riep veel kritiek op. Een van de weinige theologen die het voor hem opnamen, was Dietrich Bonhoeffer. In deze studie wordt nagegaan waarin Bonhoeffer Bultmann bijviel en ook in welke opzichten hij een andere benadering liet zien.
De titel van deze Apeldoornse Studie drukt uit dat Bonhoeffer de resultaten van het moderne kritische denken voluit honoreerde, om het zo juist te verwachten van de kracht van het Woord van God.
 
Abonnees hebben de studie inmiddels ontvangen. Geen abonnee? Meld u aan voor 15,95 euro per jaar, waarvoor u twee keer per jaar een Apeldoornse Studie thuis ontvangt. Of bestel de boekjes voor 9,95 euro per stuk in de webshop.
 

« Nieuwsarchief