Drs. D. Timmerman

Drs. D. TimmermanAio Kerkgeschiedenis
Stuur een e-mail

  


Beknopte cv

Daniël Timmerman werd in 1978 geboren in Delft. Na het vwo (Wartburg College, Rotterdam) volgde hij de vooropleiding klassieke talen in Kampen. Van 1997 tot 2005 studeerde hij theologie in Apeldoorn. Daarnaast was hij sinds 2003 in deeltijd actief als pastoraal werker. Na zijn afstuderen werd hij in deeltijd assistent (aio) bij prof. dr. H.J. Selderhuis en predikant van de Nederlands Gereformeerde kerk te Breukelen. Hij is getrouwd en vader van drie kinderen.


 Functies / lidmaatschappen

- Predikant NGK Breukelen
- Lid Kerkhistorisch Gezelschap
- Gastdocent Nederlandse Kerkgeschiedenis bij de NGP
- Lid van de landelijke commissie Onderzoek ambtsvisie NGK 2011-2014
- Lid van de landelijke commissie Archief en documentatie NGK 2011-2014
 

 Projecten

- Promotieonderzoek: ´Heinrich Bullinger and the preaching office´.
- Editie: Martin Bucer, Enarrationes in librum Iudicum, als onderdeel van de Buceri Opera Latina (Leiden: Brill).


Publicaties