Examenresultaten

15 Februari 2016

Het curatorium van de Theologische Universiteit te Apeldoorn maakt aan de kerken bekend dat in zijn vergadering van 15 februari 2016 preekconsent is verleend aan:

- br. H.C. (Henric) Bezemer

De HEERE stelle hem in het midden van de kerken tot een rijke zegen en Hij vervulle hen daartoe met zijn Heilige Geest.

Namens het curatorium,
ds. J.G. Schenau, voorzitter
drs. G. van Roekel, secretaris

« Nieuwsarchief