Expositie 125 jaar CGK

Mini-expositie ‘125 jaar CGK’ geeft herkenning en verdieping

In mei 2017 was in het gebouw van de TUA gedurende twee weken een mini-expositie over de 125-jarige Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) te zien. Voor de bezoeker was het een feest van herkenning: van het dagboek Goede Moed tot collectebusjes voor de zending, van een collectezak met hengelstok tot oude jaargangen van De Wekker, van zendingskalenders tot classisbladen, van doopjurken tot toespraken van prof. dr. J. van Genderen en ds. J.H. Velema.

Symbool van het ‘nu nog niet’ meegaan met de Vereniging tot de Gereformeerde Kerken in 1892 was de grote, zware gedenksteen ‘EBEN HAEZER’ uit de CGK aan de Snoekstraat in Den Haag. Het was in 1892 het eerste nieuwe kerkgebouw dat als voortgezette CGK werd gebouwd. De plaatselijke predikant, ds. J. Wisse, gebruikte deze kerk ook als plek om studenten te onderwijzen. Ds. F.P.L.C. van Lingen gaf les in de consistorie.
Prof. dr. W. van ’t Spijker opende de tentoonstelling met het onthullen van deze symbolische steen.  In 1892 was er een voortgaan in de traditie van de Afscheiding van 1834. Het theekopje van ds. Hendrik de Cock werd als symbool van deze traditie tentoongesteld.
In de eerste catechisatievragenboekjes na 1892 werd vooral de leer van Abraham Kuyper ter discussie gesteld. Thema’s als zending, diaconaat en evangelisatie kwamen 125 jaar later in beeld in de Theologische Universiteit, die sinds 1919 in Apeldoorn gevestigd is.

Uniek was dat er huisbezoekverslagen uit 1936 van ds. M.W. Nieuwenhuyze uit Franeker te lezen waren. De naam van het gezin was afgeplakt. Maar je las mee over een moeder ‘die bekommerd was en niet aan het avondmaal kon gaan’. En een tiener die aangaf ‘met lust naar de kerk te gaan’.
Van ds. G. Blom uit Meerkerk waren zijn aantekeningen van de colleges van prof. J. Waterink van de VU te lezen: ‘Ga niet te ver van de catechisanten zitten.’
De tentoonstelling wilde laagdrempelig zijn, niet ver van de bezoekers af staan.

Alle voorwerpen kwamen uit het Documentatiecentrum in Veenendaal. Mocht u de tentoonstelling gemist hebben, dan kunt u in de Canon van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 1892-2017 alles nalezen. U zult ook daar herkenning en verdieping vinden.

12 juni 2017
Jan Noorlandt,
Beheerder Documentatiecentrum CGK en medeorganisator expositie