Leerstoel Chr. pedagogiek

28 Juni 2016

Om de verbinding tussen theologie en pedagogiek te versterken en het praktijkgerichte educatieve onderzoek te inspireren, vestigt Driestar hogeschool een bijzondere leerstoel Christelijke pedagogiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). De leerstoel wordt bezet door dr. A. de Muynck, lector Christelijk leraarschap bij Driestar hogeschool.

Sinds de oprichting van de kweekschool in 1944 maakt Driestar educatief zich sterk voor onderwijs en opvoeding vanuit Bijbels perspectief. Driestar educatief hecht aan een nauwe samenwerking met de kerken en wil het belang van educatie daarom ook samen met een theologische universiteit behartigen. Rens Rottier, voorzitter college van bestuur: “We willen het thema Christelijke pedagogiek op hoog niveau neerzetten, ook internationaal. Een leerstoel levert een bijdrage aan het wetenschappelijke kennisbestand en inspireert het praktijkgerichte onderzoek dat binnen hogescholen plaatsvindt. Daarnaast geeft het mogelijkheden om te komen tot promotieonderzoek op dit voor Driestar en haar werkveld belangrijke thema.”

De nieuwe hoogleraar zal zich bezig houden met de wetenschappelijke doordenking van vraagstukken rondom christelijke pedagogiek. Hij zal zich onder andere richten op identiteitsontwikkeling en karaktervorming vanuit bijbels/theologisch perspectief en de voorbeeldrol van opvoeders in school, kerk en gezin. Ook het handboek christelijk leraarschap dat binnen het onderzoekscentrum van Driestar educatief ontwikkeld wordt zal hiermee een academische impuls krijgen.

Het onderzoekscentrum christelijk leraarschap, dat Driestar educatief na de zomer gaat starten, krijgt in de dubbele benoeming van Bram de Muynck als lector binnen Driestar en bijzondere hoogleraar binnen TUA een mooie verbinding tussen praktijkgericht onderzoek en academische wetenschapsbeoefening.

Eric Peels, rector van de TUA: “We zijn er blij mee dat via deze bijzondere leerstoel expertise op het gebied van educatie het onderwijsaanbod aan de TUA komt versterken. Met name voor de vakgroep Praktische Theologie, waarmee de pedagogiek belangrijke raakvlakken heeft, liggen hier kansen en mogelijkheden. Kennis vanuit de pedagogiek zal een belangrijke impuls kunnen geven aan het fundamentele onderzoek dat op het gebied van de praktische theologie samen met de TU Kampen wordt verricht.”

Bram de Muynck: “Ik proef dat er behoefte is aan fundering van wat we doen op onze lerarenopleidingen en bij onze pedagogische taken in de kerk. Voor de verbinding van pedagogiek en theologie en de doordenking van onderwijsvraagstukken kunnen we veel inspiratie vinden in de bronnen van de vroege kerk en de reformatie. Daar hoop ik in mijn onderzoek mee aan de slag te gaan. In het netwerk voor theologen en pedagogen, dat sinds drie jaar vanuit Driestar hogeschool wordt georganiseerd, blijkt dat er behoefte is aan een wetenschappelijke dimensie.” Ook lesgeven behoort straks tot zijn taken in Apeldoorn. “Iedere predikant is een leraar. Voor de studenten van de TUA is het bijzonder zinvol om vanuit het perspectief van educatie bezig te zijn met theologie. Een belangrijk uitgangspunt is voor mij de persoon van de predikant, leraar of kerkelijk werker: hoe draag jij (geloofs)kennis over in de gemeente?”

Dr. A. (Bram) de Muynck is sinds 2003 jaar verbonden aan Driestar hogeschool, waarvan de laatste acht jaar als lector Christelijk leraarschap. Hij houdt zich bezig met kennisontwikkeling op het gebied van christelijk leraarschap. De vertaling van Bijbels theologisch denken en van historisch pedagogisch denken heeft hierin zijn specifieke belangstelling. In 2008 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit bij prof. Siebren Miedema op een onderzoek naar spiritualiteit in de beroepspraktijk van leraren. Hij geeft inhoudelijk leiding aan de inrichting van de nieuw te starten Masteropleiding ‘Christian Education’ (september 2017). Ook is hij mederedacteur van het International Journal of Christianity and Education.

« Nieuwsarchief