GTU-plan najaar naar synodes

4 Juli 2016

De partijen die samenwerken in de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU) brengen in het najaar het GTU-plan naar hun kerkelijke vergaderingen.

De kwartiermaker voor de GTU, prof. dr. ir. Gert van Dijk, heeft woensdag 29 juni j.l. zijn definitief advies voorgelegd aan de regiegroep waarin de Theologische Universiteiten van Kampen en Apeldoorn, de Nederlandse Gereformeerde Predikantenopleiding en de Gereformeerde Bond vertegenwoordigd zijn.

Met de aanvaarding van de koers die dit rapport wijst, werd binnen de regiegroep overeenstemming bereikt over de route waarlangs de GTU kan worden gerealiseerd. Hiermee kon de ‘kwartiermakerfase’ worden afgesloten, en treedt de kwartiermaker zelf terug.

Nadat eind maart in een voorlopig Hoofdlijnenrapport de contouren van de GTU waren gepresenteerd, volgde een interne commentaarronde bij de ‘founding fathers’ van de GTU. ‘Die ronde leverde het nodige huiswerk op. Dat huiswerk heeft in afstemming met zusterinstellingen en met het ministerie OCW geleid tot een plan dat met name op het punt van de bestuurlijke vormgeving is aangepast’, zegt prof. dr. ir. Gert van Dijk, die zich ruim een jaar heeft ingezet voor de ontwikkeling van het GTU-plan. ‘Mijn advies voor de opstelling van een bijgesteld GTU-plan is gebaseerd op het verenigingsmodel, waarin de voordelen van het coöperatieve model overigens zoveel mogelijk zijn behouden.’

De GTU-partijen gaan het eindadvies van de kwartiermaker omzetten in een concreet plan dat in het najaar gereed moet zijn om aan de synodes te worden voorgelegd. Prof. dr. Roel  Kuiper, rector van de TU Kampen, ziet in dit advies het gewenste uitgangspunt voor de vervolgstappen. ‘Op de hoofdzaken bestaat binnen de regiegroep overeenstemming , met name het verenigingsmodel en de geestelijke en theologische uitgangspunten’.

Prof. dr. Eric Peels, rector van de TU Apeldoorn, hoopt dat de synodes aan de samenwerkende instellingen mandaat zullen geven voor de realisatie van dit plan. ‘Belangrijk is dat in de GTU de breedte van de gereformeerde gezindte zichtbaar is. Het voorgelegde verenigingsmodel biedt bovendien de mogelijkheid om van de GTU een thuisplek te maken voor gereformeerde theologie in Nederland, en waar tegelijkertijd de predikantsopleidingen van de betrokken kerken hun eigen plek houden’.

« Nieuwsarchief